BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo, FI

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Inviste en activos de renda fixa pública e privada

Ofrece a posibilidade de investir en activos de renda fixa, pública e privada, denominados en euros, dunha maneira diversificada cun perfil de risco baixo.
  • Investimento mínimo: 600 €.
  • Para posicións a curto prazo.