BBVA Rendimiento Europa VIII, FI

NIVEL DE RISCO
2/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

A tranquilidade de recuperar o teu investimento no vencemento

Fondo de renda variable cun obxectivo de rendibilidade non garantido no vencemento da estratexia. Prazo de comercialización finalizado. 
  • Investimento mínimo: 600 €.
  • Ata o vencemento da estratexia no día 30 de abril de 2021.