BBVA Rendimiento Europa Positivo, FI

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

A tranquilidade de recuperar o teu investimento no vencemento

Fondo obxectivo de rendibilidade onde obtés a tranquilidade de recuperar o teu investimento no vencemento e, ademais, un cupón anual de 0,2 % cun potencial de rendibilidade sobre a revalorización do índice Eurostoxx. Prazo de comercialización finalizado.
  • Investimento mínimo: 600 €.
  • Ata o vencemento da estratexia no día 24 de maio de 2023.