BBVA Rendimiento Europa, FI

NIVEL DE RISCO
2/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Fondo de rendibilidade non garantida

Fondo de renda variable cun obxectivo de rendibilidade non garantido no vencemento da estratexia. Prazo de comercialización finalizado. 
  • Investimento mínimo: 600,00 €.
  • Para posicións ata o vencemento da garantía no día 15 de outubro de 2018.