BBVA Rendimiento España Positivo, FI

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Fondo con potencial de rendibilidade sobre a revalorización do IBEX35

Fondo obxectivo de rendibilidade cun cupón anual de 0,2 % cun potencial de rendibilidade sobre a revalorización do índice IBEX-35.
  • Investimento mínimo: 600 €.
  • Ata o vencemento da estratexia no día 15 de marzo de 2024.