BBVA Rendimiento España II, FI

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Fondo de rendibilidade non garantida vinculada ao IBEX35

Fondo de renda variable cun obxectivo de rendibilidade non garantido vinculado á evolución do índice IBEX35. 
  • 2 Investimento mínimo: 600 €.
  • 2 Ata o vencemento da estratexia no día 5 de decembro de 2024.