BBVA Oportunidad Acciones VI, FI

NIVEL DE RISCO
2/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Fondo de rendibilidade non garantida

Fondo de renda variable cun obxectivo de rendibilidade non garantido no vencemento da estratexia. Prazo de comercialización finalizado.
  • Investimento mínimo: 3.000 €.
  • Ata o vencemento da estratexia no día 15 de febreiro de 2021.