BBVA Mi Inversión Bolsa Acumulación, FI

NIVEL DE RISCO
5/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Exposición a renda variable de emisores e mercado europeos

O fondo terá unha exposición de máis dun 75% en renda variable principalmente de emisores/mercado europeos, sen descartar outros países da OCDE, sen predeterminación no referente a capitalización, que ofrezan altos ingresos por dividendo. O resto da exposición será en renda fixa pública ou privada OCDE, incluído ata un 20% en depósitos, con mínimo media calidade crediticia (mín. BBB-) ou rating de España en cada momento, se fose inferior.
  • Investimento mínimo: 600 €.
  • Para posicións a máis de 3 anos.