BBVA Gestión Protección 2020 BP, FI

NIVEL DE RISCO
2/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Xestión de activos para maximizar a ratio rendibilidade/risco

Fondo cuxo obxectivo de xestión é maximizar a ratio rendibilidade/risco mediante a xestión activa dos activos do fondo, suxeito ao cumprimento dunha garantía que consiste en garantir ao vencemento o máximo entre o investimento inicial e o investimento consolidado. 
  • Investimento mínimo: 600 €.
  • Para posicións ata o vencemento da garantía o 31 de decembro de 2020.