BBVA Fusión Corto Plazo VII, FI

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Rendibilidade con referencia no índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Fondo de renda fixa euro que toma como referencia a rendibilidade do índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill. 
  • 2 Investimento mínimo: 180.000 €.
  • 2 Este fondo pode non ser adecuado para investidores que teñan previsto retirar o seu diñeiro nun prazo inferior a 1 ano.