BBVA Estrategia 0-50, FI

NIVEL DE RISCO
4/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Inviste no mercado global de renda variable e renda fixa

Fondo de investimento que ofrece a posibilidade de investir no mercado global de renda variable e renda fixa, dunha maneira diversificada. 
  • Investimento mínimo: 500.000 €.
  • Este fondo está orientado para investimentos a un prazo superior a 3 anos.