BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo, FI

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Activos de renda fixa emitidos polo Tesouro Público Español

Toda a súa carteira está investida en activos de renda fixa a curto prazo emitidos polo Tesouro Público Español.
  • Investimento mínimo: 300 €.
  • Para posicións a curto prazo.