BBVA Dinero CP, FI

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Instrumentos do mercado monetario admitidos a cotización

O fondo inviste en instrumentos do mercado monetario admitidos a cotización así como nos non negociados nun mercado ou sistema de negociación, todos eles radicados en mercados da OCDE e con vencemento residual non superior a 397 días.
  • Investimento mínimo: 30 €.
  • A duración media da carteira será igual ou inferior a 60 días e o seu vencemento medio será igual ou inferior a 120 días.