BBVA Crédito Europa, FI

NIVEL DE RISCO
2/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Inviste directa ou indirectamente en renda fixa, pública ou privada

O fondo investirá directa ou indirectamente (ata un 10 % do patrimonio a través de IIC financeiras de renda fixa, harmonizadas ou non, pertencentes ou non ao Grupo BBVA), máis dun 50 % da exposición total en activos de renda fixa privada e o resto en renda fixa pública (incluíndo instrumentos do mercado monetario cotizados ou non, que sexan líquidos, e ata 10 % en depósitos). 
  • 2 Investimento mínimo: 10.000.000 €.
  • 2 Para posicións a máis de 3 anos.