BBVA Creciente, FI

NIVEL DE RISCO
4/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Rendibilidade anual crecente do capital investido

Fondo obxectivo de rendibilidade que recupera o capital investido ao cabo de cinco anos e seis meses, mentres recibes unha rendibilidade anual crecente. Período de comercialización finalizado.
  • 2 Investimento mínimo: 600 €.
  • 2 Para posicións ata o vencemento da estratexia no día 15/11/2021.