BBVA Bonos Patrimonio XVIII, FI

NIVEL DE RISCO
5/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Inviste en renda fixa con obxectivo de rendibilidade non garantido

Fondo de renda fixa cun obxectivo de rendibilidade non garantido no vencemento da estratexia. Prazo de comercialización finalizado. 
  • Investimento mínimo: 600 €.
  • Ata o vencemento da estratexia no día 11 de xuño de 2021.