BBVA Bonos España Largo Plazo, FI

NIVEL DE RISCO
3/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Inviste no mercado español de renda fixa

Ofrece a posibilidade de investir no mercado español de renda fixa, a distintos prazos e a súa carteira está formada por títulos de renda fixa emitida ou avalada polo Estado español ou as comunidades autónomas.
  • Investimento mínimo: 10.000 €.
  • Para posicións a máis de 3 anos.