BBVA Bonos Duración, FI, Clase B

NIVEL DE RISCO
2/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Débeda pública ou renda fixa privada de alta calidade crediticia

A carteira do fondo está composta maioritariamente por débeda pública, aínda que tamén pode investir en renda fixa privada de elevada calidade crediticia.
  • 2 Investimento mínimo: 35.000 €.
  • 2 Para posicións a máis de 2 anos.