BBVA Bonos Dólar Corto Plazo, FI

NIVEL DE RISCO
4/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Inviste en activos do mercado monetario (calquera área)

Destina a maior parte do seu investimento a activos do mercado monetario, emitidos por emisores de calquera área xeográfica, tanto públicos como privados.
  • 2 Investimento mínimo: 600 €.
  • 2 Para posicións a máis de 3 anos, conscientes da exposición do fondo a USD.