BBVA Bonos Corto Plazo Plus, FI

NIVEL DE RISCO
2/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Investimento en débeda pública ou privada de alta calidade crediticia (en euros)

Inviste en activos de renda fixa en euros tanto en débeda pública como en renda fixa privada de alta calidade crediticia.
  • Investimento mínimo: 1.000 €
  • Para posicións a curto prazo.