BBVA Bonos Cash, FI

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Inviste en activos de renda fixa

Fondo de investimento que che ofrece a posibilidade de investir en activos de renda fixa pública e privada denominados en euros cuxos vencementos non superen os 12 meses.
  • 2 Investimento mínimo: 600 €.
  • 2 Para posicións a curto prazo.