BBVA Bonos 2021, FI

NIVEL DE RISCO
3/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Inviste en activos de renda fixa pública e privada española

Trátase dun fondo que inviste en activos de renda fixa pública e privada, cun vencemento próximo aos 9 anos, principalmente en títulos de renda fixa pública española ou avalada polo Estado español, e en renda fixa privada de emisores da OCDE.
  • 2 Investimento mínimo: 600 €.
  • 2 Para posicións a 9 anos, coincidindo co vencemento da carteira.