BBVA Bolsa Emergentes MF, FI

NIVEL DE RISCO
5/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Renda variable procedente de Asia, Europa do Leste e América Latina

Fondo de renda variable internacional emerxente que inviste maioritariamente en Asia, Europa do Leste e América Latina a través de institucións de investimento colectivo (IIC). As IIC seleccionadas manteñen posicións significativas en activos denominados en divisas distintas ao euro.
  • Investimento mínimo: 600 €.
  • Para posicións a máis de 3 anos.