BBVA Ahorro Garantía, FI

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Inviste en renda fixa con obxectivo final garantido

Fondo garantido de renda fixa cun obxectivo final garantido polo BBVA aos partícipes do fondo. Prazo de comercialización finalizado. 
  • Investimento mínimo: 30,05 €.
  • Para posicións ata o vencemento da garantía no día 12 de febreiro de 2020.