BBVA Ahorro Cartera, FI

NIVEL DE RISCO
1/7

Este dato indica o risco do fondo e pode variar co tempo.

Fondo con investimento en activos de renda fixa pública e privada

Fondo de renda fixa curto prazo que inviste en activos de renda fixa pública e privada denominados en EUR.
  • Investimento mínimo: 10 €.
  • Para posicións a máis de 1 ano.