Traballar desde a casa: outra forma de conciliar

Se tes a posibilidade de realizar o teu traballo desde a casa, podes compaxinar a vida laboral co coidado do bebé sen teres que reducir os ingresos

A todos os pais nos resulta difícil deixar un bebé de apenas catro meses ao coidado doutra persoa, xa sexa na gardaría, cunha neneira ou cos avós. O problema é que as principais medidas de conciliación que contempla a lei (excedencia e redución de xornada) comportan unha redución dos ingresos e non todo o mundo o pode aceptar. Unha solución para conciliar traballo e familia pode ser traballar desde a casa.

Co auxe das profesións liberais e as modernas tecnoloxías de comunicación, agora moitos pais e nais son autónomos e compaxinan a paternidade ou a maternidade co traballo desde a casa.

Por outro lado, algunhas empresas facilitan o teletraballo aos seus empregados. Segundo un estudo publicado en febreiro de 2017 pola Organización Internacional do Traballo (OIT) e Eurofound, en España ofrecen esta opción un 13 % das empresas.

Talvez sexa o momento de te informares de se na túa empresa existe esta posibilidade e, se non a hai, de propola. Todo é intentalo.

Unha hora de permiso de lactación

O pai ou a nai poden coller unha hora de permiso de lactación dentro da xornada laboral, ou dúas medias horas dentro da xornada ou reducir a súa xornada en media hora á entrada ou á saída ata que o neno faga 9 meses.

A maioría dos pais adoitan optar pola redución de xornada de media hora á entrada ou á saída. A hora de permiso (ou as dúas medias horas) interesa, sobre todo, se o bebé se encontra nun lugar próximo ao traballo e á nai lle dá tempo a alimentalo ou se o pai ou outra persoa pode achegar o bebé ao traballo para que a nai lle dea o peito durante este descanso.

O permiso gózase tanto se se dá lactación natural como artificial, pois enténdese que é para o coidado do neno.

Como organizarse para traballar na casa

Traballar desde a casa ten moitas vantaxes, pero tamén pode ter algúns inconvenientes se un non se organiza ben ou non sabe pór límites.

Non abonda con estar na casa e traballar alí, senón que hai que establecer unhas normas para que todos os achegados —compañeiros de traballo, parella, fillos, familiares e mesmo amigos— respecten o tempo de traballo e a opción beneficie todos os implicados (empresa, traballador e familia).

1. Fixar un horario e intentar respectalo

  • É aconsellable que cada día estea organizado da forma máis previsible posible. Fixa horarios para cada tarefa (alimentar e vestir o bebé, facer a comida, traballar…), tendo en conta que cun bebé xurdirán imprevistos e hai que atendelos.
  • O ideal é facer as tarefas da casa antes ou despois do horario fixado para traballar, pero non dentro deste. Non é moi operativo responder un correo electrónico mentres se cociña ou se baleira a lavadora. Se se fan dúas cousas a un tempo, é posible que algunha non saia ben.
  • Convén aproveitar as sestas do bebé para realizar as tarefas que esixan maior concentración. Sempre se rende máis se se ocupa un tempo dedicado á mesma tarefa.

2. Pedir aos achegados que respecten o teu horario laboral

Hai que deixar claro aos achegados (familia, amigos) que é fundamental respectaren o teu horario de traballo.

  • O feito de que esteas na casa non significa que esteas dispoñible para recibir visitas a media mañá ou dedicarte a facer recados. Explícalles que non o poderías facer se traballases fóra e que traballando na casa ocorre o mesmo.
  • Se tes nenos máis grandes, que xa entenden, convén explicarlles que o feito de que agora traballes na casa non significa que esteas dispoñible ao cen por cento todo o tempo. Cóntalles que decidiches traballar na casa para poderes coidar mellor da familia, pero que tes que facer o traballo que antes facías fóra e necesitas concentrarte.

3. Traballar as horas xustas

O estudo da OIT tamén sinala que as persoas que traballan na casa tenden a alongar a súa xornada laboral. Hai que intentar axustarse na medida do posible a un número de horas e, sobre todo, facer os descansos necesarios, por exemplo, para saír de paseo co bebé.

4. Ter un espazo exclusivo para traballar

Aínda que a casa sexa pequena, convén reservar un espazo exclusivo, cómodo e con boa iluminación para realizar o traballo e deixar aí o material e os documentos. Nun espazo propio concentraraste mellor. 

Podes ter o bebé contigo deitado nunha hamaquiña e máis adiante, cando se manteña sentado, nun parque con xoguetes para que estea entretido.

5. Pór roupa de traballo

Ao traballar na casa córrese o perigo de acabar traballando en pixama e comer calquera cousa para saír do paso. Non é preciso pór traxe, pero é bo para a autoestima vestir con roupa de rúa e tamén para que os demais tomen en serio o teu traballo.

6. Ter coidado de non illarse

Tanto tempo metido na casa cun bebé pode facer que perigue a "relación cos adultos". Convén alternarse coa parella para poder realizar actividades fóra da casa e reservar un tempo diario só para un mesmo.

Cumprir todos estes obxectivos non é fácil. O bebé terá días tranquilos e días máis inquietos nos que demandará máis a túa atención e o seu coidado é o primeiro. É posible que algúns días teñas que traballar a deshora, mesmo de noite para te poderes concentrar ben. Pero, a cambio, pensa que estás vendo medrar o teu bebé. Ter preto o teu fillo é o mellor estímulo para traballar.

Todo o contido de Baby Planner, na túa app do BBVA