Revisións do bebé no pediatra

Todo o que necesitas saber das visitas ao médico co teu fillo

Se hai algo que preocupa aos pais, é a saúde dos seus fillos. Por iso, desde que nace o bebé, o pediatra é unha figura clave para a familia. El resolverá as vosas dúbidas e vaivos orientar sobre como tratar o voso fillo, ademais de supervisar o seu desenvolvemento.

Para comprobar que o neno evoluciona ben, hai que levalo ao pediatra periodicamente, aínda que non estea malo. É o que se coñece como revisións do neno san.

Durante os dous primeiros anos de vida estas revisións son máis frecuentes, porque os cambios que se producen son máis rápidos e se existe un atraso madurativo ou xorde unha complicación é importante detectala e tratala canto antes.

Cumpridos os dous anos, as revisións realízanse cada dous ou tres anos aproximadamente ata os 14 anos.

Igual que ocorre cos calendarios de vacinación, na Seguridade Social os calendarios de revisión do neno san son diferentes en cada comunidade autónoma, aínda que seguen criterios similares á hora de valorar o neno. Por iso, o mellor é que consultes o calendario que seguirá o teu fillo no teu centro de saúde.

Revisións de 0 a 2 anos

Durante os dous primeiros anos de vida, as revisións céntranse especialmente no desenvolvemento psicomotor do bebé (por exemplo, cando empeza a xirar a cabeza, a coller cousas coas súas mans, etc.), a prevención de enfermidades infecciosas e conxénitas e a relación entre os pais e o bebé.

En cada revisión, o pediatra mide e pesa o bebé e comproba o diámetro do perímetro cranial para calcular os seus percentís (curva de crecemento), que indican como evoluciona en comparación con outros nenos ou nenas do seu mesmo sexo e idade.

Unha vez que recibades a alta no hospital, tras dar a luz, convén que visitedes o pediatra na primeira semana para que coñeza o bebé e abra a súa historia clínica. Nela anotará os detalles do parto, os antecedentes familiares de enfermidades, os resultados das probas realizadas no hospital e o tipo de alimentación que toma (lactación materna ou artificial).

Nesa primeira visita, o pediatra vai darvos os primeiros consellos e hábitos saudables tanto para o bebé como para vós.

A segunda revisión ten lugar no primeiro mes de vida. Ademais de pesar e medir o bebé, o pediatra realiza unha exploración física para comprobar que todo se desenvolve correctamente e valora o estado neurolóxico e psicomotor. Tamén revisa especialmente as fontanelas, os ollos e os oídos para descartar calquera problema.

A terceira revisión realízase aos 2 meses. Nesta visita adminístranse as vacinas que toquen segundo o calendario de cada comunidade autónoma. De novo o pediatra revisa exhaustivamente o bebé, pésao e mídeo e comproba os seus reflexos.

As seguintes revisións realízanse ao 4 meses, 6 meses, 12 meses, 15 meses e 18 meses, normalmente coincidindo co calendario das vacinas. En todas elas compróbanse as medidas do bebé na curva de crecemento, que os oídos, vista e reflexos están evolucionando correctamente e que o desenvolvemento psicomotor do bebé é axeitado.

A Organización Mundial da Saúde e a Asociación Española de Pediatría recomendan alimentar o bebé exclusivamente con lactación materna á demanda ata o sexto mes de vida e mantela canda outros alimentos ata os dous anos. Cando o bebé empece coa alimentación complementaria, a partir dos seis meses, o pediatra xa vos dará pautas para introducir os novos alimentos.

Revisións 2 a 5 anos

Durante este período as revisións adoitan realizarse aos 2 e 4 anos. Nesta etapa, ademais de administrar as vacinas correspondentes do calendario, as revisións céntranse especialmente en:

  • Detectar problemas de desenvolvemento, tanto físicos como de linguaxe. A esta idade faise fincapé na capacidade de linguaxe e na pronuncia. Se se detecta unha dificultade, pódese derivar o neno a un logopeda.
  • Defectos sensoriais, alteracións na percepción visual, auditiva, táctica ou olfactiva.
  • Establecer hábitos básicos de saúde e hixiene.

Revisións dos 6 aos 14 anos

Durante estes anos é importante asentar no neno uns hábitos axeitados de alimentación, hixiene, conduta e sono, de cara á chegada á adolescencia. O habitual é visitar o pediatra cada dous-tres anos aproximadamente.

Aos 6 anos, adminístranse as vacinas que corresponden do calendario vacínico. A revisión céntrase sobre todo en valorar a agudeza visual, o desenvolvemento psicomotor e da linguaxe, e os hábitos alimenticios do neno.

Aos 8-9 anos, adóitase realizar unha revisión máis xeral que pode incluír a medición da tensión arterial e unha auscultación cardiopulmonar. O pediatra daralle ao neno consellos de alimentación e hábitos saudables. Pode ser un bo momento para iniciar a educación sexual, explicar a menstruación ás nenas e resolver dúbidas.

Aos 12 anos, volve tocar vacinación. A esta idade, o pediatra realiza unha exploración física moi completa para valorar o crecemento do neno e o desenvolvemento á puberdade, prestando especial atención ao sistema locomotor e á saúde bucodental. Ademais, o médico preguntaralle ao neno polos seus hábitos sociais e de lecer para valorar posibles riscos psicosociais.

A última revisión do pediatra adóitase realizar arredor dos 14 anos, na que o pediatra realizará unha exploración física completa e exhaustiva, para valorar o desenvolvemento xeral do neno e a súa madurez sexual. Toca vacinación segundo o calendario.

Seguros de saúde privados familiares

Todas estas revisións e controis pódense realizar na Seguridade Social ou a través dun seguro médico privado se se conta con el.

  • Nas aseguradoras privadas non cómpre acudir ao pediatra para citarse cun especialista.
  • En moitos seguros médicos existe un teléfono de asistencia de 24 horas para resolver dúbidas ou realizar consultas.
  • Os seguros privados ofrecen outros servizos complementarios relacionados co desenvolvemento do neno: logopeda, foniatra, psicólogo, etc.