Calendario de vacinación infantil

Guía para coñecer todas as datas das vacinas dos teus fillos

Todos os anos, o Comité Asesor de Vacinación da Asociación Española de Pediatría (AEP) publica un calendario actualizado coas vacinas recomendadas para nenos e adolescentes.

Para iso, teñen en conta os estudos realizados sobre a efectividade das vacinas e a epidemioloxía das enfermidades que se poden previr con vacinas.

Clasificación das vacinas

O calendario de vacinación indica as idades en que se deben administrar as vacinas sistemáticas, é dicir, aquelas que deberían recibir todos os nenos en España (vacinas obrigatorias).

As administracións públicas financian a maioría das vacinas sistemáticas. Estas vacinas son obrigatorias para todos os nenos e están reflectidas no calendario de vacinación.

Hai algunhas vacinas sistemáticas que non están financiadas pola administración pública. Polo tanto, son vacinas recomendadas, como, por exemplo, a vacina do rotavirus, o meningococo B e a antimeningocócica tetravalente en adolescentes.

Hai outra clase de vacinas que non aparecen no calendario, pero que se recomendan para os grupos de risco, é dicir, para nenos ou adolescentes que, polas súas características, teñen maior probabilidade de contraer a enfermidade ou de ver agravado o seu estado de saúde se a sofren. Por exemplo, a vacina da gripe recoméndase a todos os nenos e adolescentes con problemas respiratorios, e a vacina da hepatite aos nenos con enfermidade crónica hepática ou hemofilia.

Para aliviar a dor da picada, a nai pode dar de mamar ao bebé mentres o vacinan ou xusto despois

Para que sexa eficaz, hai que seguir o calendario

As vacinas representan un gran avance na prevención das enfermidades contaxiosas. Moitas enfermidades erradicáronse grazas á vacinación. Para que resulten eficaces, é fundamental administralas correctamente e seguir de maneira rigorosa as pautas indicadas tanto de intervalo entre doses, como de idade de administración.

Agora existe un movemento antivacinas que leva a algúns pais a non vacinar aos seus fillos. Antes de tomar unha decisión así, hai que pensar que non vacinar pode supor un risco importante para a saúde do neno.

Todo o contido de Baby Planner, na túa app do BBVA