Lista para preparar a bolsa do hospital para o bebé

Convén elaborar con tempo unha lista coas cousas que poden facer falta durante o parto e a estadía no hospital

A partir da semana 37 de embarazo, o bebé está preparado para nacer. Aínda que non é o habitual, podes pórte de parto en calquera momento. Por iso, convén deixar todo preparado, facelo con tempo e sen presións. Así, se o parto comeza fóra de casa, outra persoa pode achegarse a pola bolsa.

A documentación e a roupa que necesitan o bebé e a nai non é a mesma se se dá a luz nun hospital público ou nun privado.

Hospital público

Xeralmente, nos hospitais públicos dan a roupa que levará tanto o bebé coma a nai durante o tempo que permanezan no hospital. No entanto, se queres levar a túa propia roupa e a do bebé, non haberá problema.

Ao bebé proporciónanlle bodis, o gorriño que se lle pon para que non perda calor pola cabeza e cueiros.

Á nai danlle os camisóns que necesite e compresas tocolóxicas.

Polo tanto, hai que levar:

Nai:

 • Bata
 • Zapatillas
 • Suxeitadores de lactación
 • Bragas de algodón ou desbotables
 • Bolsa de aseo
 • Roupa para saír do hospital
 • DNI
 • Tarxeta sanitaria
 • Os informes que teñas das probas realizadas durante o embarazo
 • Teléfono móbil e papel e bolígrafo por se se quere anotar algo
 • Uns calcetíns (co esforzo do parto é habitual que os pés se queden fríos)
 • Un abano (para axudar a aliviar a sensación de calor que adoita aparecer durante o parto)
 • Cacao para os beizos (que adoitan resecarse durante o parto)
 • Se tes o cabelo longo, unha goma do pelo, por se necesitas recollelo durante o parto 

Bebé:

 • Roupa para saír do hospital
 • Manoplas por se se rabuña a cara coas unllas (aínda non se lle poden cortar)
 • Patucos ou calcetíns
 • Un pucho de algodón para a saída (mentres estea no hospital xa llo poñen alí)
 • Touca para envolvelo á saída
 • A cadeira de seguridade colocada no automóbil para levalo á casa
O neonato perde moita calor corporal pola cabeza, se dás a luz nun hospital privado, lémbrate de levar un gorriño de algodón

Hospital privado

Nas clínicas privadas hai que levar máis cousas que nos hospitais públicos.

Como se todo vai ben o ingreso adoita durar 2-3 días, hai que planificar a roupa que pode facer falta durante a estancia, tendo en conta que pode mancharse co leite materno ou os loquios, aínda que se non vives lonxe e fai falla, o pai ou un familiar sempre pode traer algo.

Nai:

 • Camisóns que se abran por diante para facilitar a lactación (2 ou 3)
 • Bata
 • Zapatillas
 • Suxeitadores de lactación
 • Bragas de algodón ou desbotables
 • Compresas tocolóxicas
 • Bolsa de aseo
 • Roupa para saír do hospital
 • DNI
 • Tarxeta do seguro privado
 • Informes das probas realizadas durante o embarazo
 • Teléfono móbil e papel e bolígrafo por se se quere anotar algo
 • Uns calcetíns (co esforzo do parto é habitual que os pés se queden fríos)
 • Un abano (para axudar a aliviar a sensación de calor que adoita aparecer durante o parto)
 • Cacao para os beizos, xa que adoitan resecarse durante o parto
 • Se tes o cabelo longo, unha goma do pelo, por se necesitas recollelo durante o parto 

Bebé:

 • Bodies de manga longa (3-4)
 • Pixamiñas (2-3)
 • Un gorriño de algodón para cubrirlle a cabeza
 • Manoplas por se se rabuña a cara coas unllas (aínda non se lle poden cortar)
 • Patucos ou calcetíns
 • Un pucho de algodón para a saída (mentres estea no hospital xa llo poñen alí)
 • Cueiros
 • Produtos de aseo: toalliñas, xabón, esponxa e crema para o cuíño
 • Roupa para saír do hospital
 • Touca
 • A cadeira de seguridade colocada no automóbil para levalo á casa

Todo o contido de Baby Planner, na túa app do BBVA