Axudas para familias monoparentais

Son un novo modelo de familia con necesidades diferentes, por iso teñen algunhas axudas concretas

A familia monoparental é aquela que está formada por un adulto —pai ou nai— que está a cargo dun ou varios dos seus fillos, naturais ou adoptados.

Neste tipo de familia entran, polo tanto:

  • Os homes ou mulleres que afrontan a maternidade ou o paternidade en solitario, xa sexa mediante embarazo natural, reprodución asistida ou adopción e, en casos puntuais, tamén os que se levan a cabo no estranxeiro por xestación subrogada (xa que esta opción non é legal no noso país).
  • As familias formadas por un cónxuxe viúvo e os seus fillos (a partir de dous fillos, ademais, a familia é numerosa).
  • As familias formadas por un pai ou nai separada ou divorciada que queda a cargo dos fillos sen que haxa custodia compartida.

Na actualidade, as familias monoparentais son un modelo de familia máis e unha tendencia á alza na que predominan as mulleres. Segundo o informe “Muller con responsabilidades familiares non compartidas e emprego”, da Fundación Adecco, nos últimos anos as familias monoparentais aumentaron un 78 %, e 9 de cada 10 están encabezadas por mulleres.

O máis difícil para os proxenitores das familias monoparentais é organizar traballo e familia; é dicir, conciliar, xa que están sos para facerse cargo dos nenos e só contan cos seus ingresos, de xeito que é difícil acollerse a unha redución de xornada que tamén reduce os ingresos, e, aínda máis pedir unha excedencia.

Axudas para nais solteiras:

Como as familias monoparentais son relativamente recentes, aínda non existen demasiadas axudas para este colectivo, a pesar de que, en xeral, hai máis facilidades para as nais solteiras que para os homes que afrontan o paternidade en solitario.

Hai dous tipos de axudas ás que poden optar as familias monoparentais: as que establecen as distintas comunidades autónomas a nivel xeral, así como algúns concellos, e as estatais.

Todo o contido de Baby Planner, na túa app do BBVA