Xemelgos, trixemelgos: axudas por parto múltiple

O nacemento de dous ou máis fillos de golpe obriga a reaxustar o orzamento familiar, contámosche os dereitos e axudas en caso de parto múltiple

A chegada de xemelgos multiplica practicamente por dous o gasto que ocasiona o nacemento dun fillo: dúas cadeiras de coche, dous berces, dúas hamaquiñas, roupa, cueiros... Para aliviar un pouco os gastos, existen algunhas axudas específicas para partos múltiples. Ademais, nalgunhas medidas de conciliación tense en conta esta especial circunstancia para facilitar o coidado dos nenos durante os primeiros meses.

Medidas de conciliación

2 semanas máis de baixa maternal por cada fillo a partir do segundo

En caso de parto múltiple as 16 semanas de baixa maternal amplíanse en 2 máis por cada neno a partir do segundo (18 semanas se son xemelgos, 20 se son trixemelgos, etc.). 

2 días máis de permiso de paternidade por cada fillo a partir do segundo

O permiso de paternidade de 4 semanas amplíase en 2 días máis por cada fillo a partir do segundo, nos supostos de parto, adopción e acollemento múltiple.

Dobre permiso de lactación

A duración do permiso de lactación increméntase proporcionalmente nos casos de parto múltiple (con dous fillos duplícase, con tres fillos triplícase). É dicir, por exemplo, a nai (ou o pai) de xemelgos pode ausentarse do traballo durante dúas horas ou entrar ou saír unha hora máis tarde ou, se o convenio colectivo prevé a opción ou a empresa está de acordo, acumular as horas de lactación e alongar a baixa maternal (sumaríase aproximadamente un mes).

Axudas económicas por parto múltiple


As familias que teñen dous ou máis fillos de golpe poden acceder a algunhas axudas económicas:

Axudas estatais

A axuda por parto múltiple é un pagamento único por parto ou adopción múltiple que se dá a todas as familias, sen ter en conta os ingresos. A contía calcúlase cada ano en función do salario mínimo interprofesional (SMI) e o número de fillos nados ou adoptados a un tempo.

  • Se se teñen 2 fillos: multiplícase por 4 o SMI.
  • Se se teñen 3 fillos: multiplícase por 8 o SMI.
  • Se se teñen 4 ou máis fillos: multiplícase por 12 o SMI.

En 2017 a axuda nos partos de dous nenos foi de 2.830,80 euros, nos de tres foi de 5.661,60 euros e a partir de catro bebés nados no mesmo parto foi de 8.492,40 euros.

Se algún dos bebés está afectado cunha discapacidade igual ou superior ao 33 %, computa como o dobre. É dicir, se nacen dous fillos e un deles ten discapacidade dáse axuda por tres fillos.

Beneficiarios

A axuda pódea pedir calquera dos pais nas oficinas do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) da localidade onde reside a unidade familiar.

  • Se viven xuntos, os pais teñen que pórse de acordo sobre quen a pide. Se non chegan a un acordo, concédese por sistema á nai.
  • Se non viven xuntos, concédese ao proxenitor que ten a garda e custodia.

Subsidio especial de maternidade

Ademais da prestación que corresponde durante a baixa maternal, en caso de parto múltiple, cóbrase un subsidio especial adicional por cada fillo equivalente a 6 semanas de baixa maternal. É dicir, en caso de xemelgos cóbrase a baixa maternal de 18 semanas máis un subsidio equivalente a outras 6 semanas. En caso de trixemelgos cóbrase a baixa maternal durante 20 semanas máis un subsidio equivalente a 12 semanas máis.

A axuda estatal por parto múltiple concédese a todas as familias sen ter en conta os ingresos

Todo o contido de Baby Planner, na túa app do BBVA