Produtos de aforro infantil para os teus fillos

Contámosche en que consisten e como funcionan algúns dos produtos de aforro para menores

Desde o momento no que te convertes en pai ou nai, chega á túa vida unha preocupación nova: contar co diñeiro suficiente para cubrir as necesidades dos teus fillos. Non só hai que pensar nas necesidades actuais do bebé, senón tamén nas futuras, pois cando os teus fillos medren poden xurdir novos gastos como o estudo de idiomas, cursos no estranxeiro ou a universidade. Incluso pode que te propoñas aforrar para que cando sexan maiores de idade teñan un pequeno colchón co que empezar a súa vida de adultos. Sexa cal for o motivo, contas con distintos instrumentos para lograr o aforro.

Contas de aforro para nenos

As contas para nenos son unha forma fácil e segura de aforrar para o futuro dos fillos.

No BBVA tes a Conta miniblue. É unha conta gratuíta e unha opción perfecta para gardar o diñeiro dos aniversarios, agasallos, etc.

Para abrila só tes que acudir a unha oficina do BBVA e levar:

  • O DNI do menor (obrigatorio a partir dos 14 anos) por ambas as dúas caras ou, no seu defecto, o identificador fiscal (para menores de 14 que non teñen DNI) que se solicita en Facenda.
  • O Libro de Familia, certificado literal de nacemento ou calquera outro documento que acredite que o pai é o representante legal, tendo en conta que os representantes da conta deben ser os dous proxenitores ou un deles.

Fondos de investimento

O fondo de investimento permítenos investir unha parte do noso diñeiro xerando unha rendibilidade e rescatalo cando haxa que pagar gastos como, por exemplo, a matrícula da universidade. Neste caso, o produto non pode estar a nome do menor de idade e ten que poñerse a nome dos pais.

Como o obxectivo é investir diñeiro para xerar xuros adicionais a fin de sufragar gastos futuros, o recomendable é decantarse por fondos de investimento con renda variable ou a longo prazo. O BBVA ten un amplo catálogo de fondos de investimento moi sinxelos de contratar.

Contratar accións

Outra posibilidade financeira de que dispomos para aforrar de cara ao futuro dos nosos fillos é a de contratar unha subscrición automática de valores. Isto significa que te comprometes a ingresar unha cantidade cada certo tempo durante un prazo que adoita ser longo. Con esa cantidade, o banco irá comprando accións que cotizan en Bolsa. O cliente pode determinar onde quere investir (Telefónica, Iberdrola, BBVA, etc.).

Ao cotizar en Bolsa, esta opción financeira podería ter resultados positivos a longo prazo, polo que podes valorar esta opción para aforrar de cara aos futuros estudos do teu fillo, como os viaxes ao estranxeiro ou os pagamentos da universidade.

Contratar un plan de aforro

Un plan de aforro é un produto financeiro orientado a acumular unha cantidade de diñeiro a longo prazo.

  • Realízanse achegas periódicas ou extraordinarias que, pola súa parte, xeran xuros.
  • Ao contratalo podes establecer que os beneficiarios do plan sexan os teus fillos. No seu defecto, podes ser ti mesmo o beneficiario e ingresar o diñeiro, unha vez rescatado, nas contas dos teus fillos.
  • Os plans están deseñados para o momento da xubilación, pero pódense rescatar no momento que se queira. Este factor diferenza os plans de aforro dos plans de pensións e converte aos primeiros nun instrumento financeiro perfecto para o aforro dos fillos.
  • Moitas veces os plans de aforro teñen unha fiscalidade máis vantaxosa que outros produtos de aforro.