Análise da actualidade dos mercados

Enrique Marazuela, CFA CAd, director de investimentos da Banca Privada do BBVA.

Fin da tempada de resultados do primeiro trimestre

24/05/2021

Non son todo alegrías na fronte da pandemia. Temos que reiterar novamente que os grandes avances que estamos a lograr na situación sanitaria global coa vacinación están concentrándose basicamente nos países desenvolvidos, pero algúns países que non están neste grupo están sufrindo os golpes da COVID-19. Seguimos pensando que finalmente erradicaremos o virus de todas as xeografías grazas á vacinación, inclusive nas rexións onde o fluxo actual de doses é claramente insuficiente nestes momentos. Non é un tema de se acontecerá ou non: acontecerá; a cuestión está no momento.

Desde o punto de vista da economía e dos mercados o foco non está na pandemia, onde se supón que as bases da súa erradicación están solidamente asentadas, senón nas ameazas da inflación e das consecuencias das caídas das criptomoedas. Canto ao crecemento económico, a sensación que están a deixar os indicadores recentemente publicados é positiva, aínda que nos gusta lembrar aos nosos lectores que en economía é raro ter sinais claros.

A semana pasada foi un período de transición sen grandes movementos nin na renda variable nin na renda fixa. Na renda variable os expertos están un pouco perplexos polo escaso impacto que tivo nas cotizacións a excelente tempada de resultados correspondente ao primeiro trimestre deste ano, onde non só se bateron as expectativas deste período, senón que tamén levou a revisar as existentes para o conxunto de 2021 e mesmo 2022. Nós pensamos que a pesar de que non actuase como un catalizador de novas subas, si o fixo polo menos consolidando os niveis actuais.

Na renda fixa foi unha semana de transición, sen grandes movementos nin nos Estados Unidos nin en Europa, tras as fortes tensións anteriores consecuencia da inflación. Seguro que nesta tranquilidade influíron as actas da última reunión da Reserva Federal, que contribuíu a calmar as preocupacións respecto ás recentes repuntas dos índices de prezos. En relación a estes, pensamos que os prezos estarán por riba dos obxectivos dos bancos centrais, o 2,0 % común á Reserva Federal e ao Banco Central Europeo, nos Estados Unidos este ano, pero non en Europa, aínda que o farán dun modo transitorio. A transitoriedade desta recente repunta débese a que son as consecuencias lóxicas dunha volta a unha normalidade na que non son necesarias as anteriores normas de distanciamento social para preservar a saúde pública.

Tampouco houbo grandes movementos nas divisas, salvo que continúa a debilidade do dólar fronte ao euro. Onde si houbo variacións foi nas materias primas e por diferentes causas; o petróleo retrocedeu ante as noticias de que poida haber un acordo con Irán, o que aumentaría dunha maneira significativa a oferta. E o ouro avanzou tras os retrocesos das criptodivisas.

Reiteramos o noso posicionamento que favorece a renda variable e que subpondera a renda fixa gobernamental, posicionamento que consideramos que é o adecuado á vista do fluxo de noticias que estamos tendo.

En síntese, a pesar de que a pandemia continúa a ser un lastre para a poboación mundial, estanse conseguindo grandes avances nas áreas máis relevantes economicamente grazas á vacinación. Os datos económicos continúan sendo bos, aínda que nalgúns casos houbese decepcións. A tempada de resultados correspondentes a 1T21 foi francamente brillante e apuntalou o actual nivel de cotizacións. Seguimos mantendo as nosas cautelas coa renda fixa ante as ameazas de inflación, aínda que na semana pasada non houbese grandes movementos. Mantemos o noso posicionamento.