Análise da actualidade dos mercados

Enrique Marazuela, CFA CAd, director de investimentos da Banca Privada do BBVA.

Sobe a incerteza

19/07/2021

Se de algo podemos estar seguros é de que o mercado vai pasar por momentos de euforia e de pánico onde vai parecer que os prezos non teñen sentido vistos retrospectivamente. O peor é que eses momentos, que parecen unha oportunidade, se recoñecen despois de acontecidos. Cando están acontecendo as esaxeradas incertezas, no caso do pánico, ou as infundadas certezas, no caso da euforia, estas supoñen razóns de peso para xustificar cotizacións absurdas. Por iso somos partidarios de recomendar investir cun obxectivo de longo prazo, con carteiras estables, de modo que só axustemos os rangos tácticos ás circunstancias do mercado, pero non o propio equilibrio dos riscos do investimento. 

Levamos semanas a comentar a incidencia da variante delta do coronavirus, pero os mercados non reaccionaran dun modo tan contundente como fixeron recentemente. É certo que non é a única incerteza, senón que se van acumulando outras sobre a mesa, tales como as tensións entre a China e os Estados Unidos, por non mencionar tamén Rusia, e a evolución da inflación. 

Dito o anterior, a variante delta vai pasar factura tanto á economía como aos mercados, pois xa se está vendo que ten unha entidade suficiente como para pospor moitas medidas tendentes á recuperación da mobilidade, coas consecuencias que iso ten sobre a actividade. Pero insistimos na idea das semanas pasadas: a erradicación do virus non é un camiño nin liso nin rectilíneo, senón que ten fochas e curvas como é o caso desta variante, pero continuamos a manter como hipótese central a inmunización de grupo grazas á vacinación. Xa dixo Séneca que a través do áspero se chega ás estrelas.

Canto á inflación, na semana pasada tivemos unha nova decepción, pois nos Estados Unidos esta variable atinxiu o nivel do 5,4 % en xuño, desde o 5,0 % no mes anterior. As autoridades económicas do país norteamericano fixeron un esforzo para transmitir que estas cifras son transitorias e que por iso non van actuar como se fosen estruturais. Nós compartimos a idea de que estas elevadas cifras obedecen a razóns non recorrentes e que tenderán a moderarse co paso do tempo, pero as nosas previsións apuntan a que estea no 3,5 % a finais deste ano e no 2,5 % a finais do próximo. A nosa proxección a longo prazo alértanos de que nesta década a súa media estará un punto porcentual por riba de como estiveron na anterior; na década anterior este indicador tivo unha media do 1,7 % nos Estados Unidos e do 1,3 % na Unión Europea. 

O que parece unha contradición é que coas repuntas da inflación vísemos reducións na rendibilidade dos bonos, que no caso dos Estados Unidos está arredor do 1,30 % e en Alemaña case ao -0,40 %. Cremos que neste caso o que pesou no ánimo dos operadores non foron tanto as cifras recentes da inflación, senón as consecuencias que poidan ter as novas variantes do coronavirus. Insistimos, ademais, na idea de que non é de esperar ningunha caída no mercado de bonos mentres estean vixentes as actuais políticas monetarias. Aínda así, parécenos que os bonos non ofrecen valor aos investidores desde un punto de vista do binomio rendibilidade/risco, polo que aconsellamos aos nosos investidores que estean subponderados.

As accións si son as que se resentiron, aínda que hai que ver as caídas á luz das fortes repuntas que tiveron as cotizacións neste ano. Os retrocesos están afectando os sectores que máis se beneficiaron da recuperación da mobilidade, basicamente cíclicas e compañías clásicas (por usar un termo oposto ás tecnolóxicas). Nós seguimos pensando que o mercado ten potencial nas circunstancias actuais, aínda que esteamos en momentos de incerteza, polo que non variamos a nosa sobreponderación. 

O dólar segue na zona de 1,18; que pensamos que é un punto neutro mentres non varíen as circunstancias, polo que temos unha posición neutral con respecto a el. O petróleo tivo unha brusca caída, non só porque os países da OPEP+ (a OPEP tradicional máis Rusia) chegaron finalmente ao acordo de aumentaren a produción e reasignaren cotas, senón especialmente polos medos a que a desaceleración sexa máis intensa en consecuencia das variantes do virus.

En síntese, as variantes do virus preocupan os mercados tal e como vimos no avance de prezos dos bonos, os retrocesos dos das accións e das materias primas. Non variamos a nosa visión de erradicación da pandemia grazas á vacinación e pensamos que as variantes son parte da dificultade do camiño, pero non un impedimento; polo que mantemos a nosa visión construtiva en accións e cauta en bonos. Aproveitariamos recortes significativos para incrementar posicións nesta clase de activo.