Análise da actualidade dos mercados

Enrique Marazuela, CFA CAd, director de investimentos da Banca Privada do BBVA.

A pandemia segue sendo relevante

17/05/2021

Abrimos este comentario coa nosa visión da pandemia porque o noso punto de vista de que esta fique erradicada antes de que finalice 2021 non deixa de ser unha hipótese, que consideramos ben fundamentada, pero é unha opinión nunha situación de incerteza. A pesar das terribles noticias que estamos coñecendo na India e América Latina, parece que en ambas as xeografías a situación non se agrava aínda máis. Pola súa parte, Occidente presenta cifras estables cunha certa tendencia á moderación, destacando o Reino Unido e os Estados Unidos. E, por outro lado, as vacinacións seguen avanzando a un ritmo moi superior ao mostrado no primeiro semestre. 

As preocupacións que reflectiamos na semana pasada no conflito palestino-israelí continúan no punto onde as deixamos; esperemos que a paz chegue canto antes e que se cumpra a sentenza de Isaac Rabin: a cordura vencerá. 

No lado da macroeconomía, continúan os ecos dos elevados datos de inflación publicados nos Estados Unidos, onde os indicadores seguen mostrando dinamismo na recuperación. E, en Europa, os axentes económicos mostran unha maior confianza no futuro, tal e como deixou claro o indicador alemán ZEW, que atinxiu o seu nivel máis elevado desde o comezo da pandemia e chegou a unha cota non vista desde o ano 2000. 

Os mercados estiveron marcados a semana pasada polas noticias da evolución dos prezos nos Estados Unidos, que no momento de se coñeceren provocaron caídas tanto nos bonos como nas accións, e a pesar de que despois se foron recuperando as cotizacións, non foi o suficiente como para eliminar as perdas. A iso contribuíron as declaracións de diversos portavoces dos bancos centrais, especialmente da FED, que insistían na idea de que estamos fronte a eventos transitorios e, unha vez transcorridos estes, a inflación volverá á senda desexada. 

E algo parecido aconteceu cos bonos; tras a mala noticia da inflación e as chamadas á calma, a repunta de rendibilidades da débeda pública e a súa correlativa caída de prezos non foi tan drástica. Paradoxalmente, a repunta de rendibilidades foi máis drástica en Europa que nos Estados Unidos; as primas de risco periféricas ampliáronse. 

Non houbo grandes movementos nas materias primas, tanto metais preciosos como o resto de mercadorías, aínda que os prezos se inclinaron no lado das alzas, como corresponde a un contexto con algo máis de inflación, que é boa noticia para este tipo de bens.

Mantemos o noso posicionamento, sobreponderados en accións e subponderados en bonos gobernamentais, e todo isto tendo en conta o favorable que foi este ano. Cremos que os feitos acontecidos en 2021 avalan e reforzan as razóns para estar investidos en accións e cautos en bonos.

En síntese, continuamos preocupados pola pandemia, aínda que encaramos esta semana cun pouco máis de optimismo; xa que os datos no mundo emerxente non empeoraron significativamente. O mundo desenvolvido segue a dar boas noticias. Preocúpannos as hostilidades entre palestinos e israelís. A gran protagonista da semana pasada da macro foi a inflación, pero as declaracións dos portavoces dos bancos centrais permitiron que o seu impacto final nos mercados non fose drástico. Tanto os bonos como as accións retrocederon na semana pasada. Mantemos o noso posicionamento.