Análise da actualidade dos mercados

Álvaro Manteca, responsable de Estratexia de BBVA Banca Privada.

Unha primeira parte do mes de agosto para a historia

15/08/2021

A primeira metade do mes de agosto foi extraordinaria para as bolsas europeas. De feito, ningún día da primeira quincena do mes acabou con caídas nos mercados de renda variable do Vello Continente, algo que non acontecía desde o ano 1999.

As razóns son varias, pero temos que destacar catro: a primeira é de índole sanitaria e ten que ver co aparente control da variante delta do coronavirus na rexión e á evidencia de que, ata agora, a retirada case total das restricións no Reino Unido non provocou a temida repunta dos contaxios. Este aspecto é moi importante, xa que permite albergar esperanzas en que o proceso de vacinación, por si mesmo, podería ser suficiente para manter controlada a enfermidade.

Para alén diso, a forte xeración de emprego nos Estados Unidos durante o mes de xullo permitiu reforzar as expectativas de recuperación económica á outra beira do Atlántico e favoreceu especialmente os sectores relacionados coa reapertura económica, que quedaran atrasados nos meses de xuño e xullo. 

En terceiro lugar, os datos de inflación coñecidos en xullo, tanto en Europa como nos Estados Unidos, parecen avalar a tese de que estamos ante un fenómeno transitorio, que debería deixar paso a un crecemento máis moderado dos prezos nos próximos meses e, polo tanto, permitir aos bancos centrais o mantemento dos elevados estímulos monetarios actuais.

Por último, asistimos a unha campaña de presentación de resultados empresariais estelar, que ademais de apuntalar os prezos das accións, contribuíu a baixar as valoracións bolsistas a uns niveis máis confortables, sobre todo en Europa, que está vendo como as súas empresas están a superar as previsións dos analistas en nada menos que nun 32 % durante o segundo trimestre do ano.

En definitiva, os elementos que impulsaron o comportamento alcista dos mercados bolsistas desde o mes de marzo de 2020 seguen estando plenamente vixentes. A saber, uns tipos de xuro tan baixos que obrigan os investidores a apostaren de forma maioritaria polos activos de risco, sobre todo nun contexto de elevada inflación. Así mesmo, a liquidez e os estímulos fiscais e monetarios seguirán sendo abundantes nos próximos meses, mentres que o crecemento económico continuará durante algúns trimestres máis por riba do seu potencial de longo prazo.

E que podemos dicir da segunda parte do mes de agosto? Pois é probable que non sexa tan favorable como a primeira, xa que se están acumulando algúns factores de incerteza. En efecto, non son poucos os temores que están aumentando entre a comunidade investidora. O principal, obviamente, ten que ver coa extensión da variante delta do coronavirus: ata agora non tivo unha grande incidencia económica, pero isto podería mudar coas maiores restricións que se están a implantar en moitas zonas de Asia, que vai atrasada no proceso de vacinación. Ademais, a elevada infecciosidade da variante probablemente aumente o limiar de inmunidade de grupo bastante por riba do 70 % que se calculara.

Por outra parte, a decepcionante batería de datos macroeconómicos publicada na China xunto coa caída da confianza do consumidor nos Estados Unidos alértannos tamén da perda de impulso económico en ambos os países. Aínda que parte desta debilidade debería ser compensada por Europa e polos emerxentes non asiáticos, é evidente que deixamos atrás o punto de maior crecemento económico mundial. 

Outras fontes de desacougo son a preocupante situación xeopolítica en Afganistán, as aínda elevadas taxas de inflación e o previsible inicio da retirada dos estímulos monetarios na parte final do ano por parte da Reserva Federal.

Como pode apreciarse, non son poucas as incertezas que temos sobre a mesa nestes momentos e o baixo volume de contratación, característico dos períodos estivais, pero especialmente relevante en 2021, pode contribuír a que se rexistren incrementos puntuais da volatilidade, sobre todo se temos en conta que no día 15 de agosto se completaron 135 días hábiles sen que o mercado retrocedese polo menos un 5 %, a serie máis longa dos últimos catro anos.