Análise da actualidade dos mercados

Álvaro Manteca, responsable de Estratexia de BBVA Banca Privada.

As bolsas activan o modo 'stand by'

13/09/2021

As dúbidas xurdidas sobre o vigor do crecemento económico e sobre os próximos movementos dos bancos centrais reflectíronse con claridade no sentimento dos investidores, que desfixeron posicións durante a semana que deixamos atrás nos mercados de renda variable mundiais. Así, o índice mundial de MSCI retrocedeu algo máis dun 1 %, tras dúas semanas consecutivas á alza.

Nos Estados Unidos, aínda que as tomas de beneficios non foron relevantes, o certo é que comezan a dar sinais dun progresivo esgotamento do vigor alcista. De feito, o índice S&P 500 leva 34 días sen subir un 1 %, o período máis longo en 20 meses e, o que é máis significativo, máis da metade dos membros do índice levan unha corrección superior ao 10 % desde o mes de maio. As bolsas tamén se viron afectadas pola noticia da resolución da demanda presentada pola compañía Epic Games contra Apple, que dá parcialmente a razón á compañía do popular videoxogo “Fortnite” na forma de cobramento da App Store do xigante tecnolóxico, que deberá adaptar o sistema de cobranza da súa tenda virtual ao novo marco ditaminado en sentenza. Tal situación arrastrou durante a última xornada da semana gran parte dos índices onde a compañía da mazá ten un gran peso, debido á súa impoñente capitalización bolsista.

No Vello Continente, a evolución bolsista, aínda que baixista de media, foi mellor á rexistrada nos Estados Unidos e o índice Eurostoxx 50 limitou o seu retroceso semanal ao -0,75 %. Por países, destacou negativamente o mercado español, xa que o índice IBEX 35 sufriu unha corrección próxima ao -2 %, lastrado polas empresas máis ligadas ao proceso de reapertura. Estamos a falar da corrección máis avultada desde mediados do pasado mes de xullo. Por sectores, o de consumo discrecional e o tecnolóxico foron os gañadores da semana, mentres que as empresas eléctricas e sanitarias ocuparon as últimas posicións do ránking sectorial.

En materia de política monetaria, o foco de atención sobre os bancos centrais continúa "in crescendo". Na semana pasada destacou a reunión do BCE, que anunciou unha lixeira diminución no ritmo de compra de bonos, que no cuarto trimestre pasará de niveis próximos pero inferiores aos 80.000 millóns de euros mensuais a un ritmo algo superior aos 60.000 millóns mensuais. Ademais, Lagarde anunciou que as grandes decisións sobre os programas de compra de bonos se tomarán na reunión de decembro. Así mesmo, revisou lixeiramente á alza as expectativas de crecemento e inflación, que segue a considerar transitoria.

O punto de maior interese macroeconómico do mes, e poderiamos dicir que do que nos resta do ano 2021, será a próxima reunión da Reserva Federal nos EUA. Os membros do comité deliberarán sobre a mellor maneira de manexar a redución gradual das compras de activos, no medio dunhas taxas de inflación máis altas do esperado e un mercado laboral máis débil do previsto. O consenso parece que dixeriu xa esta redución gradual dos programas de compras, pero calquera sorpresa na expectativa de endurecemento no prezo do diñeiro será transformada en volatilidade no mercado de accións e bonos.

Un temor que comeza a cotizar no mercado é a posibilidade dun escenario de estagflación. Isto é, aceleración da inflación coexistindo con taxas de desemprego elevadas e estancamento no ritmo de crecemento. Desde o noso punto de vista, os temores de estagflación son infundados, pois é altamente probable que o crecemento económico mundial se estabilice en niveis elevados que permitan recuperar en próximos trimestres toda a actividade perdida durante a pandemia da COVID-19 e retomar a tendencia de crecemento previa. Así mesmo, desde o punto de vista dos prezos, seguimos considerando que as taxas de inflación deberían normalizarse nos próximos meses, a medida que se dilúen as presións nas cadeas de subministración globais.

Neste contexto, entramos nun período onde a estacionalidade non xogará a favor, marcado por grandes referencias macroeconómicas e políticas no calendario, que porán a proba a solidez da tendencia alcista en forma de repuntas de volatilidade, pero onde non temos dúbidas da súa continuidade fundamental. As expectativas de baixos tipos de xuro e de crecemento económico, que arrastrará os beneficios empresariais, deixa un claro saldo en favor desta clase de activo.

Desde o noso punto de vista e sendo fieis á balanza actual de argumentos a favor e en contra, o maior risco para o investidor sitúase en permanecer fóra deste boiante mercado, tratando de adiviñar cal é o momento de maior idoneidade para entrar e saír del. Estamos convencidos de que calquera debilidade temporal nos mercados de renda variable mundiais constituirá unha nova oportunidade de compra para aqueles investidores que non visen aínda o momento oportuno para acceder aos activos de risco, que continúan sendo dos poucos que ofrecen un potencial de rendemento real positivo no longo prazo.

En síntese, seguimos manténdonos sobreponderados en accións, aínda que o protagonismo actual dos bancos centrais e os prezos poidan darnos algún susto, que aproveitariamos para incrementar posicións.