Análise da actualidade dos mercados

Enrique Marazuela, CFA CAd, director de investimentos da Banca Privada do BBVA.

O malo (macro) é bo (para os mercados)?

07/06/2021

A pandemia segue a evolucionar conforme ás mesmas dinámicas das semanas anteriores: avances importantes nas vacinacións dos países desenvolvidos e unha situación que vai mellorando nalgunhas áreas de países emerxentes. A tese dos mercados con respecto ao virus non variou; seguen pensando que as actuais vacinas son capaces de combater as variacións existentes do virus SARS-CoV-2. As primeiras investigacións da cepa india apuntan a que esta, a pesar de ser moito máis contaxiosa, non é resistente ás vacinas. Mantemos a nosa idea de que a pandemia xa quedará erradicada das principais áreas económicas do mundo antes do final de 2021. Non obstante, reiteramos que non será un camiño fácil, senón que estará cheo de fochas e de curvas.

Os mercados seguen moi pendentes da economía, pero agora non tanto do crecemento, que parece sólido e indiscutible, senón da inflación. Por iso non debe sorprendernos o que comentabamos na semana pasada: que o malo (canto a noticias económicas, a macro que mencionabamos no título) é bo (para os mercados), porque os operadores o interpretan como unha demora de medidas non tan laxas de política monetaria, que nunca son unha boa noticia en si mesma. Na semana pasada decepcionou o dato de creación de emprego nos Estados Unidos, o que provocou que as rendibilidades dos bonos do Tesouro con vencemento en 10 anos, que son os que se toman como referencia, retrocedesen ata o 1,55 %, unha cota non vista desde mediados de abril deste ano. A rendibilidade do Bund, o bono alemán con vencemento en 10 anos e que é a referencia por antonomasia de Europa, profundou na súa rendibilidade negativa ata o -0,21 %. A nosa opinión continúa sendo a mesma: vemos subas de rendibilidades dos bonos no medio e longo prazo, e a súa correlativa caída de prezos, polo que mantemos a nosa subponderación nesta clase de activos.

Pola súa parte, as bolsas mundiais rexistraron leves subas, de algo máis dun 0,5 %, á vista destes datos económicos menos boiantes, ratificando esa idea de que o malo para a economía é bo para os mercados. Coidamos que é importante subliñar que, aínda que nós aceptamos esta tese, pensamos que só é válida no curto prazo, pois no medio e no longo prazo, que son os relevantes para os investidores, o importante é o bo desempeño da economía, o auténtico motor das subas bolsistas. Por xeografías, as bolsas emerxentes volveron ser as gañadoras debido á debilidade do dólar, ao retroceso das rendibilidades dos bonos nesa divisa e á fortaleza dos prezos das materias primas. Seguimos mantendo a nosa sobreponderación nas accións.

En síntese, os mercados manteñen a tranquilidade fronte á pandemia e non parecen desorientados á vista dun informe que afirma que a variante india non é resistente ás vacinas actuais. A tese vixente segue a ser que a erradicación é unha cuestión de tempo. Os mercados continúan en modo “o malo (económico) é bo (para eles)”, unha tese aceptable nalgúns momentos, pero claramente errónea no longo prazo. Na semana pasada houbo decepción cos datos macroeconómicos norteamericanos e iso provocou subas de prezos tanto de bonos (e a súa correlativa baixada de rendibilidade) como de accións. Non variamos o noso posicionamento subponderado en bonos e sobreponderado en accións.