Análise da actualidade dos mercados

Roberto Hernanz, responsable de mercados de BBVA Banca Privada.

Perspectivas para o segundo semestre

02/08/2021

A virulencia da variante delta supón un contratempo. Os novos casos de COVID-19 están aumentando a nivel mundial, pero os gobernos dos países desenvolvidos non volveron impor medidas severas de restrición á mobilidade ata agora, xa que se manteñen altas taxas de vacinación, así como baixas taxas de mortalidade e contidos niveis de hospitalizacións. Nos mercados emerxentes, porén, as restricións impostas para conter a propagación da variante delta representan xa un obstáculo para o crecemento, especialmente no sur de Asia, mentres que as exportacións de tecnoloxía poden manter o norte da rexión oriental relativamente illado desta conxuntura. O noso escenario central continúa sendo o do progresivo control epidemiolóxico. Consideramos a variante delta como un contratempo que posporá a data de finalización deste pesadelo pero que non o cuestiona.

Desde o punto de vista económico, mantemos a nosa convicción de forte recuperación mundial. O PIB global crecerá o 6,3 % en 2021 e o 4,7 % en 2022, tras ceder arredor do 3,2 % en 2020. A reapertura económica, favorecida pola crecente vacinación, así como os estímulos permitiron unha rápida recuperación e reforzaron as perspectivas de crecemento mundial. Neste sentido, pensamos que o mellor está por chegar no Vello Continente, pois está nun momento do ciclo máis novo, unha maior madurez nos EUA e coa China comezando a virar para o seu natural crecemento tendencial. É certo que aínda temos catalizadores que impulsarán a actividade, tales como a transformación en consumo das elevadas e inusuais taxas de aforro, a mobilidade adicional que xere a erradicación total do virus, a desaparición dos estrangulamentos nos procesos produtivos, etc. pero os estímulos fiscais foron tan colosais en 2021 que necesariamente deixarán un espazo. 

Ademais da pandemia, as elevadas taxas de inflación actuais son un foco de preocupación para os mercados de activos. A recuperación está a ser tan rápida que está xerando estrangulamentos e parálises temporais nas subministracións. A escaseza de inventarios e algunhas cadeas de produción algo oxidadas están a provocar repuntas conxunturais nos prezos. Espérase unha moderación a medio prazo, na medida en que a oferta reaccione ao recente aumento da demanda, pero a inflación manterase por riba do esperado e do rexistrado na década anterior. Neste sentido, estimamos que a media da inflación se situará aproximadamente un punto por riba da media da década anterior, que foi dun 1,3 % en euros e dun 1,7 % en dólares. O cambio de aproximación dos bancos centrais aos obxectivos de inflación, os efectos temporais da transición enerxética e a menor eficiencia global debido aos freos da globalización son algúns factores que explican a nosa previsión.

Os bancos centrais seguirán mantendo unha política monetaria moi laxa na medida en que llo permita a inflación e que, como dixemos máis arriba, será por un tempo dilatado. Pero hai outro argumento de peso e é o obxectivo simétrico dos prezos, un evento que, na nosa opinión, marcou un cambio significativo con respecto ao pasado. A política monetaria irá perdendo gradualmente laxitude, empezando por vía cantidades (por exemplo, o anuncio do “tapering” da Reserva Federal para o mes de setembro) antes que vía prezos, isto é, subindo tipos de xuro. Neste sentido, non prognosticamos que haxa subas nos tipos de xuro de referencia nin en 2021 nin en 2022. Si esperamos movementos de taxas en 2023 no caso dos Estados Unidos, pero serán moderadas, desde o intervalo do 0,0 %-0,25 % actual ata o rango 0,50 %-0,75 %; en Europa non esperamos subas nese ano. Como vemos, o escenario de tipos baixos por un tempo indeterminado segue vixente, aínda que evidentemente o escenario de risco é de tipos á alza.

Os bonos teñen rendibilidades excesivamente baixas, que se explican pola contundente actuación dos bancos centrais. Na medida en que esperamos unha continuidade nesta non visualizamos caídas naqueles. Esta falta de ameaza de cataclismo non nos debe facer esquecer que o binomio rendibilidade/risco que ofrece ao investidor esta clase de activo é moi desfavorable e asimétrica, polo tanto, recomendamos cautela e subponderación en bonos gobernamentais, especialmente nas emisións de maior solvencia. Non descartamos que se poida gañar diñeiro con movementos a curto prazo, pero a perspectiva a medio prazo é que xerarán diminucións na capacidade adquisitiva dos investidores. 

En renda variable, continuamos tendo sólidas evidencias da fortaleza da tendencia alcista das bolsas mundiais e, cos temores inflacionistas aparcados, danse as circunstancias propicias para que esa tendencia se siga despregando. Xa vimos con que fortaleza se recompón o mercado ante calquera leve caída. Reiteramos o noso convencemento de manter unha preferencia polos activos de risco durante a segunda metade de 2021, a pesar dos elevados niveis que atinxiron algúns índices bolsistas. Non obstante, cómpre indicar que a parte fácil da recuperación das bolsas se produciu xa, o que implica que teremos que estar preparados para asumir un posicionamento máis equilibrado a medida que nos achegamos ao ano 2022 e, en calquera caso, esperar uns maiores niveis de volatilidade de agora en diante.

2021 iniciouse cun nesgo de sectores e estilo moi distinto ao de 2020, con subas das compañías de valor, cíclicas e de pequena capitalización, precisamente as desdeñadas de 2020. A aparición da variante delta do coronavirus e as dúbidas que suscitou respecto ao crecemento fixeron que volvan ter protagonismo as estrelas de 2020, isto é, os negocios de tecnoloxía e de crecemento. A menos que se resolva drasticamente a variante delta, recomendamos ter ambos os nesgos porque teñen a vantaxe de estaren moi descorrelacionados e, por tanto, proporcionan os beneficios da diversificación.

Por último, a cotización actual do euro está no seu punto de equilibrio fronte ao dólar e oscilará ao son do signo das noticias, malia que a súa paridade de poder de compra estea cerca de 1,30 dólares por euro. Recomendamos aos investidores baseados en euros aproveitaren momentos de debilidade do billete verde para tomar posicións, non tanto pola expectativa de plusvalías, senón máis ben pola protección que ofrece en momentos de pánico; lembremos que a única certeza que os mercados ofrecen é que sempre existirán eventos irracionais, xa sexa de euforia ou de pánico.