Megatendencias: novas oportunidades de investimento sostible

As principais xestoras internacionais recomendan tendencias que apostan por modelos de negocio sostibles
Ir a Perspectivas 2020
Nun contexto de preocupación polo benestar social, polo coidado do planeta e polo continuo avance tecnolóxico, estas novas tendencias son xa motores do crecemento global. A Banca Privada do BBVA traballa xunto ás principais xestoras para incorporar á súa proposta estes modelos de investimento sostible.

Megatendencias de investimento

Polas principais xestoras internacionais.

 • Na Banca Privada do BBVA apostamos polas tendencias de investimento máis interesantes para lograr perspectivas distintas, maior diversificación e un comportamento distinto a outras técnicas de xestión máis tradicionais.
 • En que temáticas vemos máis valor a medio e longo prazo? No investimento sostible, a revolución tecnolóxica nas finanzas e as novas tecnoloxías aplicadas á seguridade, o consumo sostible e a lonxevidade, como eixes claros para crear valor nas carteiras.

Consumo sostible por Morgan Stanley

Segundo os datos das Nacións Unidas, en 2050 a poboación mundial podería alcanzar 9.600 millóns de persoas. Isto fará que, para manter o nivel de vida actual, necesitaremos o equivalente actual a 3 planetas, polo que serán necesarios unha produción e un consumo máis sostibles dos recursos (obxectivo número 12 dos ODS) por parte de todos, entendendo ese obxectivo do consumo e produción sostibles como facer máis e mellores cousas con menos recursos. Trátase de crear beneficios das actividades económicas mediante a redución da utilización dos recursos, a degradación e a contaminación, e lograr ao mesmo tempo unha mellor calidade de vida.

Así, e desde o punto de vista dun investimento sostible, as compañías que sexan capaces de se adaptaren a estes criterios de consumo resultarán gañadoras e líderes da súa industria, xa que os consumidores dan cada vez máis importancia a estes criterios sostibles ao escolleren unha marca. Tamén deben estar aliñados cos criterios gobernamentais ao respecto e ter en conta as posibles sancións que os reguladores queren impor ás cadeas de produción que non os cumpran, o que afectaría á conta de resultados e á reputación das empresas.

Como aproveitamos esta oportunidade?

A mellor maneira de implantar estes principios sostibles é implicándose coa dirección sobre as cuestións cotiás clave. Os mellores posicionados para iso son os xestores activos, expertos e encargados de detectar riscos ambientais, sociais ou de gobernación, así como outro tipo de oportunidades. Esta implicación dos xestores tamén permite:

 • Conseguir unha imaxe máis integral do perfil ESG (siglas en inglés de Investimento Socialmente Responsable ou ISR) da compañía.
 • Contactar co equipo directivo e cos consellos en caso de existir risco para a sostibilidade das rendibilidades. Así, se unha compañía non acerta co goberno corporativo, tampouco o fará cos outros 2 piares de ESG:  o ambiental e o social.

Saúde e lonxevidade por AXA

Pensamos que no futuro as compañías que posiblemente crecerán máis serán aquelas que teñan en conta, como factor clave, a lonxevidade. De feito, afírmase que esta constituirá unha das maiores transformacións deste século, pois hoxe a esperanza de vida dos nenos que naceron en países ricos é de máis de 10 anos, con vastas e profundas implicacións para as persoas, que as obrigan a cambiar o ciclo de vida, actualmente de 3 etapas, por un multietapas. Esta última incluirá algunhas intermedias e unha final de xubilación cun maior gasto no coidado da saúde, que se pode duplicar a partir dos 65 e cuadriplicar por riba dos 85.

Como aproveitamos esta oportunidade?

Como xestora de investimentos, recomendamos que o foco sexa posto naquelas compañías que van experimentar un crecemento máis acelerado dentro do campo da lonxevidade, que encontramos arredor de 4 grandes áreas:

 • Benestar, tendo en conta que a facturación da industria que engloba clubs, ximnasios e “health clubs” ascendeu a 87.200 millóns de euros en 2017.
 • Gasto na terceira idade, tras as estimacións que auguran un gasto global en 2020 de 15 billóns (polos 8 billóns de 2010).
 • Atención na terceira idade, xa que a previsión de demanda de residencias para maiores se triplicará antes de 2030 para todo o espectro de atención: desde residencias de vida activa ata hospitais. 

Tratamentos, con grandes avances en investigación médica e farmacéutica en doenzas que afectan de maneira crecente á poboación maior.

A revolución tecnolóxica nas finanzas por Robeco

Hoxe, a banca tradicional enfróntase a unha serie de novas tendencias que están transformando a industria tal e como a coñecemos e, pola súa parte, están a ofrecer interesantes oportunidades de investimento.

Un dos factores máis influentes é a dixitalización, máximo impulsor do crecemento da industria financeira con fintech (ou Financial Technology, industria financeira que aplica novas tecnoloxías a actividades financeiras ou de investimento) como actor principal nun futuro a curto prazo. Isto levará as entidades financeiras a teren que realizar fortes investimentos en tecnoloxía nos vindeiros 3-5 anos co fin de evolucionar, por exemplo, para uns medios de pagamento máis ‘online’ (ou vía app), para o blockchain ou para o uso dos roubo advisors.

Como aproveitamos esta oportunidade?

A velocidade e a disrupción dos cambios tecnolóxicos, demográficos e reguladores ofrecen claras oportunidades de investimento que se poden capitalizar. As conviccións son:

 • O pagamento en liña será a xeneralidade e o ‘cash’ a excepción.
 • Abrirase a porta a 2 millóns de persoas que, hoxe, non manexan as súas finanzas a través da dixitalización do sector financeiro.
 • Cooperación entre os xogadores máis establecidos (bancos), que dispoñen das bases de datos, e os novos (fintech) posuidores da tecnoloxía.

O fintech pode ter un ángulo moi sostible, e non só por ser inclusivo (achegando mercados emerxentes a desenvolvidos). Tamén polo papel básico da ciberseguridade na eficiente xestión dos modelos de negocio, claves na gobernación no famoso ESG.

Sostibilidade e impacto. Cambio climático por Allianz

O investimento sostible ten sentido, tanto desde o punto de vista económico como social, como se puido comprobar na COP25, onde quedou claro o que está a ocorrer, os culpables e a necesidade de reverter a situación actual, é dicir, temos que frear a deterioración climática.

Isto require financiamento e non só público, tamén privado. E é neste marco no que o investimento sostible se erixe como a maneira máis intelixente de investir, desde dous puntos de vista:

 • Xestión de riscos: aquelas empresas que sexan intensivas en emisións enfrontaranse a grandes riscos e poden quedar obsoletas ou enfrontarse a diversas penalizacións. Incluso contar con ‘activos varados’. Isto fai que, para termos unha boa carteira de investimento, debamos coñecer eses riscos e actuar en consecuencia.
 • Oportunidades: as innovacións que se están aplicando para conseguir un modelo económico máis sostible son moi interesantes, tanto en compañías novas como xa existentes. Todas elas abordan o cambio de maneira decidida que, no futuro, experimentarán un crecemento sostido e estrutural, o que as converten nunha boa oportunidade de investimento. 

Investir buscando crear un impacto positivo no noso modelo económico non significa excluír aquilo que contamina. Investir non é castigar senón financiar modelos gañadores e participar do seu éxito.

Tecnoloxía enfocada á ciberseguridade por Pictet

O mundo está cambiando como tamén o fan a sociedade, as persoas e, incluso, os modelos de negocio. A tecnoloxía desempeña un papel fundamental en todo isto, con achegas que van desde a automatización dos procesos á implantación de mellores solucións en materia de seguridade. E é esta última a que conta cun maior potencial de crecemento, debido á necesidade do ser humano de sentirse seguro.

Factores de apoio

 • Innovación, xa que as novas tecnoloxías abren a porta a novas necesidades de seguridade (cloud computing, pagamento en liña, etc).
 • Desenvolvemento demográfico e urbanización global, que obrigaron a reforzar a seguridade no transporte público, en infraestruturas críticas ou nos eventos de masas.
 • Regulación, que apoia a resposta ás ameazas modernas (PSD2, por exemplo).

Tamén son moi habituais, hoxe en día, os ciberataques. Vulnéranse con frecuencia os datos de persoas, de empresas e de gobernos, o que comporta un risco a nivel físico e económico-financeiro. Isto fai que sexa positivo apostar por estas solucións de seguridade cuxo obxectivo é garantir esa protección tan desexada. 

En cales podo investir?

 • Seguridade física, que comprende desde peches electromagnéticos a sistemas integrais de seguridade doméstica ou control de accesos.
 • Servizos de seguridade: aquelas que velan pola calidade dos produtos esenciais do día a día (por exemplo, os controis e a seguridade alimentaria ou os servizos de pagamento seguro).
 • Seguridade informática: novas tecnoloxías en áreas como a biometría, os sistemas de vixilancia e recoñecemento facial ou, a maior nivel, as transaccións electrónicas, que contribuirán a loitar contra a delincuencia e o ciberterrorismo.

O enfoque da industria da seguridade é, polo tanto, axudar a protexer a saúde, a privacidade e o benestar das persoas en todo o mundo. Se o mundo está mudando, non deberiamos mudar a nosa forma de investir?