Cales son as previsións económicas para 2020?

Rafael Doménech analiza os factores que marcarán as finanzas deste novo ano.

 

Ir a Perspectivas 2020

Claves macroeconómicas destacadas

Por Rafael Doménech.

 • A economía mundial finalizará a súa desaceleración en 2020 e a política monetaria permanecerá estable.
 • A economía española hase estabilizado no crecemento do 1,6 %e encóntrase mellor preparada para o menor crecemento mundial.
 • Os riscos claves para este ano son as tensións comerciais entre China e os Estados Unidos, o Brexit, as eleccións norteamericanas e as tensións xeopolíticas, coas consecuencias sobre o petróleo. Debemos estar atentos á evolución do proteccionismo, o principal risco nestes momentos.
 • En España os riscos céntranse no crecemento mundial, especialmente o europeo e as tensións xeopolíticas. O novo goberno debe tomar medidas encamiñadas a mellorar o investimento produtivo e a produtividade e a reducir as incertezas. En 2020 o crecemento de España estará no 1,6 %, a inflación no 1,1 %e o paro reducirase ata o medio do 13,5 %. 
 • A economía mundial finalizará a súa desaceleración en 2020 e a política monetaria permanecerá estable.
 • A economía española hase estabilizado no crecemento do 1,6 %e encóntrase mellor preparada para o menor crecemento mundial.
 • Os riscos claves para este ano son as tensións comerciais entre China e os Estados Unidos, o Brexit, as eleccións norteamericanas e as tensións xeopolíticas, coas consecuencias sobre o petróleo. Debemos estar atentos á evolución do proteccionismo, o principal risco nestes momentos.
 • En España os riscos céntranse no crecemento mundial, especialmente o europeo e as tensións xeopolíticas. O novo goberno debe tomar medidas encamiñadas a mellorar o investimento produtivo e a produtividade e a reducir as incertezas. En 2020 o crecemento de España estará no 1,6 %, a inflación no 1,1 %e o paro reducirase ata o medio do 13,5 %. 

Neste 2020, serán 4 os factores que marquen as previsións económicas tanto a nivel mundial como no noso país:

 1. O crecemento, a nivel mundial, se estabiliza á par que diminúen as tensións comerciais e a volatilidade financeira tras ao acordo entre EUA e a China, as boas perspectivas para o USCMA e a redución dos riscos por un Brexit duro (e de recesión en os Estados Unidos e Europa).
 2. Cun crecemento esperado do 1,8 %en os Estados Unidos e do 0,9 %no UEM (en 2020), non se esperan cambios na política monetaria do FED e do BCE este ano, pero si diminucións dos tipos de xuro en países emerxentes. Ademais, hai que estar atentos á evolución das tensións xeopolíticas en Oriente Próximo, sobre todo entre Estados Unidos e Irán, as cales influirán no prezo do petróleo.
 3. Espérase que o crecemento de PIB en España sexa dun 1,6 %en 2020, en liña co acontecido na maior parte do 2019. Todo, a pesar da incerteza e o seu impacto negativo na demanda interna o cal, iso si, parece limitado. Pola súa banda, as exportacións estarían mostrando un punto de inflexión e certa recuperación mentres que a política comercial continuaría sendo procíclica.
 4. Sexa como for, a economía española encóntrase mellor preparada para afrontar un medio de menor crecemento mundial. Non se perciben desequilibrios importantes, a situación financeira do sector privado é máis sólida e o BCE garante baixos custos de financiamento. Porén, estes patróns deben seguir reforzandose, engadindo esforzo adicional para reducir o desemprego (con novas reformas) e evitar máis incertezas (a cal reduce o investimento).

A situación da economía global

De acordo co noso indicador, a deceleración deteríase e o crecemento estaríase estabilizando arredor do 3 %. O comercio mundial, pola súa banda, tamén se estabiliza á espera de que as menores tensións comerciais impulsen de novo o crecemento das exportacións. Estas, nos últimos trimestres, xeraron unha forte desaceleración das exportacións mundiais, moi correlacionada cos indicadores adiantados de actividade da OCDE. Os últimos datos mostran unha estabilización das devanditas exportacións, que deberían mostrar un maior dinamismo en 2020 como resultado dos recentes acordos entre EE.UU. e a China, e no caso da eurozona, polas menores incertezas sobre o Brexit e a recuperación de Turquía.

Neste contexto de crecemento, e xa en 2020, os Bancos Centrais manterá sen cambios o ton expansivo da súa política monetaria. No que fai á FED, e tras a redución de 75 puntos básicos en 2019, non se esperan cambios nos tipos de xuro neste ano que empezamos. Tampouco se esperan cambios, no BCE, nos tipos de xuro dos depósitos (actualmente en-0,5 %) nin aumentos nas compras de activos (o que chamamos Expansión Cuantitativa). 

Porén, Cristine Lagarde anunciou que será este ano 2020 en que se realizará unha revisión exhaustiva da estratexia de política monetaria, en que se revisará a definición do obxectivo de inflación, avaliaranse as súas diferentes ferramentas para a política monetaria e valorarase a creación dunha moeda dixital para a eurozona.

En resumo, as previsións económicas prevén unha estabilización no crecemento mundial próximo ao 3 %, detallada así:

En os Estados Unidos

O crecemento converxe ao seu potencial en 2020 mentres diminúe o risco de recesión dos últimos trimestres. 

Os motivos son:

 • O consumo privado continúa forte, apoiando a actividade económica mentres persiste a debilidade do investimento privado.
 • O crecemento do PIB converxe ao seu potencial, sen presións inflacionistas significativas.
 • A pesar de reducirse o risco, o menor crecemento mundial, a incerteza que aínda existente sobre as futuras negociacións con China e o mencionado ‘investimento feble’ preocupan neste arranque de 2020.
 • O mesmo ocorre coa tensión política, que podería aumentar antes das eleccións de 2020.

Na China

Continúa a aterraxe suave mentres a desaceleración é menor do previsto . Os efectos das tensións comerciais de 2019 súmanse a unha desaceleración estrutural xa coñecida de anos anteriores, pero cun crecemento mellor do esperado. Este, para 2020, revisouse lixeiramente á alza pola diminución das tensións comerciais e pola maior predisposición ao uso de estímulos fiscais e monetarios.

Cales son os riscos? Rivalidade estratéxica con EE.UU, a pesar do recente acordo comercial.

 • As medidas de estímulo monetario e fiscal poderían xerar un maior endebedamento da economía chinesa.

Eurozona

O seu crecemento se estabiliza e melloran lixeiramente as expectativas, revisandose o crecemento do PIB á alza (nunha décima) con datos mellores dos esperados, reforzando as perspectivas de estabilización mentres a inflación segue por debaixo do obxectivo do BCE. En política monetaria, pola súa banda, espérase que os tipos de xuro se manteñan nos niveis actuais, polo menos ata 2022. Por último, a política fiscal seguirá sendo expansiva en 2020, cun Brexit ordenado en xaneiro e sabendo que o acordo entre Reino Unido a finais de 2020 segue sendo un risco importante.

Factores clave para as perspectivas económicas a nivel mundial

 1. Negociacións de política comercial entre EE.UU. e a China.
 2. Elecciones presidenciais en EE.UU.
 3. Negociación relativa ao Brexit .
 4. Cambios nas políticas monetarias do FED e o BCE.
 5. Debate sobre o estímulo fiscal en Europa.
 6. Tensións xeopolíticas e a tensión polo prezo do petróleo .

Riscos que poden afectar a este crecemento

Aínda que os riscos globais diminuíron a curto prazo polo acordo comercial entre EE.UU. e a China, aumentaron en Oriente Medio como consecuencia do conflito entre Estados Unidos e Irán. Isto lévanos a ter que estar atentos á evolución do prezo do petróleo, mentres as vulnerabilidades financeiras poden amplificar os efectos destes riscos. 

Para China

O principal risco segue sendo o proteccionismo. Tamén resulta perigoso o posible desapancamento desordenado como consecuencia das políticas expansivas, tanto fiscais coma monetarias. Ademais, continúan as tensións xeopolíticas en Hong Kong. 

Para a eurozona

Hai que ver como recupéranse as exportacións e como evolucionan as incertezas políticas.

Crecemento en España

Tendo en conta este contexto internacional, as previsións económicas marcan que a economía española poida medrar ata un 1,6 % en 2020. A desaceleración do crecemento que vimos nos últimos trimestres estaría tocando fondo, non sendo que se materialicen algúns dos riscos existentes. De feito, vimos que o PIB éstáse estabilizando, servindo como mostra os 3 últimos trimestres de 2019 en que acabamos cun 0,4 %de crecemento. O mesmo que se espera no primeiro trimestre de 2020. 

A atonía do mercado laboral tamén estaría tocando fondo. Descontadas as variacións por causas estacionais, a afiliación á Seguridade Social podería aumentar o 0,4 % no 4º trimestre do 2019.

Porén, este crecemento mencionado previamente dependerá da evolución dos distintos focos de incerteza:

 • A recuperación do comercio internacional e do crecemento na eurozona, co efecto arrastre que pode ter sobre as exportacións españolas.
 • As políticas económicas do novo goberno. As súas medidas deben favorecer o investimento, reducir as incertezas e manter contidas as primas de risco. Para iso, hai que conseguir medidas consensuadas (por exemplo, decisións sobre SMI ou a reforma laboral).
 • Retomar o axuste fiscal con medidas que non danen o investimento, a innovación e o emprego.
 • A diminución das tensións políticas en Cataluña e os seus efectos sobre a actividade económica.

Reformas para aumentar o crecemento a medio prazo

 • Favorecer o investimento produtivo: Ao longo dos últimos anos puidemos ver que o investimento en maquinaria e equipo en España mostrou un maior dinamismo fronte ao que se observa nas principais economías europeas. Así, desde 2017, este tipo de investimento incrementouse un 16,1 %, fronte a un 9,6 % no UEM, nun medio de elevada incerteza. Ollando cara a adiante, espérase que o medio de tipos baixos, elevada liquidez e competencia no mercado bancario continúen impulsando este financiamento e investimento.
 • Favorecer o crecemento da poboación activa e do desemprego : Nos últimos trimestres vimos que a poboación activa volve medrar, impulsada polo avance da inmigración procedente, sobre todo, de América Central, Europa e Asia. Isto, incrementa a capacidade de crecemento a longo prazo e, tamén, explica a moderación recente no descenso da taxa de paro. Así, e para que esta siga baixando, son necesarias políticas apropiadas para mellorar a eficiencia e equidade do mercado de traballo.
 • Aumentar o crecemento potencial do PIB con máis crecemento do emprego e unha maior produtividade da economía española: As estimacións apuntan a un crecemento potencial de entre o 1,5 e o 2 %, sen presións inflacionistas aínda que se ve certo crecemento dos salarios.
Ata 10.000€ por traer o teu fondo
Traspasa a O BBVA un fondo doutra entidade e obterás ata o 1,5 % do importe traspasado.
Ata 10.000€ por traer o teu fondo Saber máis