Consumo e estilos de vida

A crecente dixitalización está cambiando a nosa forma de ver a vida

Cambiaron os obxectivos no noso consumo e os valores, prioridades xunto con novas expectativas.

Estamos a cambiar as nosas pautas e preferencias de consumo: 

  • Maior sensibilidade ao impacto ambiental das compañías tanto na fase de produción como no produto final.
  • O aumento das consideracións éticas: produtos máis saudables, orgánicos e libres de insecticidas.
  • A demanda está cambiando do consumo de obxectos materiais a experiencias vitais.