11 recomendacións para superar unha entrevista de traballo

Quedaches co responsable de Recursos Humanos dunha empresa para a túa primeira entrevista de traballo. Si, probablemente non a esquezas nunca. Ademais, entendes que as entrevistas como tal veñen cun “código” que hai que seguir en relación á puntualidade, a vestimenta ou á disposición durante a reunión. Son moitos os consellos que se dan hoxe en día e todos son relativos á entrevista á que te enfrontes. Porén, hai consellos que son comúns e que axudarán a que finalmente acabes sendo o candidato seleccionado.

Repasamos da man dalgúns expertos, entre eles Sara Abad, Recruitment & Employer Branding – Talent & Culture do BBVA, as 11 principais recomendacións para superar unha entrevista de traballo.

Consello 1: investiga sobre a empresa

Realizar unha investigación previa sobre a empresa parece que é un consello que entra dentro do común, pero non todo o mundo o fai. É por iso que Sara Abad do BBVA é tallante neste punto: “investiga antes da entrevista. Non coñecer a actividade á que se dedica a empresa da que queres formar parte pode indicar unha falta de interese ou motivación”.

Consello 2: coida o teu aspecto

É un dos consellos máis coñecidos e, no entanto, ás veces non se acerta coa roupa e o aspecto que se quere mostrar. Como apuntan desde Hablemos de Empleo “a imaxe que damos nunha entrevista de traballo é fundamental. É a primeira impresión que teñen de nós e por iso é fundamental amañarnos conforme á imaxe que se esixa na empresa”. Se fixeches ben o traballo de investigación probablemente esta fase se recoñeza de forma inmediata.

Consello 3: sé honesto

“Ás veces sobrevaloran a capacidade que temos os psicólogos para analizar e descubrir cousas a simple vista”, recoñece Ángela Arenas, psicóloga experta en Recursos Humanos. Aínda que non contan cun detector de mentiras para identificar a honestidade do entrevistado, si que se conta con formación e, sobre todo, experiencia que vai permitindo certeza nas observacións. “Aínda así, nada é infalible e podémonos enganar”, asevera a psicóloga.

Consello 4: coñece o teu entrevistador

“Hai múltiples fórmulas para coñecer a persoa que te vai entrevistar. A primeira delas é o LinkedIn, no que probablemente o entrevistador estea dado de alta”, comenta Iván Guillén Cano, experto en mercadotecnia e redes sociais e docente desta materia na Isemco. Tes que ter en conta que o 69 % das empresas buscan candidatos en redes sociais, “polo que os responsables de Recursos Humanos teñen unha obriga laboral de estaren ao día con elas. E ter un perfil que, pouco e pouco, vaia adquirindo maior importancia”, asegura Guillén.

Consello 5: repasa o teu CV

O repaso do teu CV permitirache coñecer se hai algún dato erróneo. Como sinala Sara Abad, “na entrevista revisaredes o teu CV, polo que previamente é recomendable corrixir calquera información que non sexa de todo exacta”. Isto axudarache a adiviñar que che poden preguntar e preparar, así, que debes responder en calquera caso.

Consello 6: pregunta

Quizais sexa pola falta de práctica ou por non molestar, pero son moitos os candidatos que se absteñen de facer preguntas durante a entrevista de traballo e convértense en meros seres pasivos. Esta actitude, segundo a psicóloga Ángela Arenas, denota falta de interese e pouca proactividade por parte do candidato. “É fundamental coñecer as responsabilidades do día a día que se deben asumir ou cal é a proxección do posto”. Son moitas as preguntas que se poden facer e dependerá do contexto, que che dirá en cada momento se son ou non pertinentes.

Consello 7: practica na casa

Nada como vir cos “deberes feitos da casa” para asegurar parte do éxito. A práctica é clave para iso. Como asegura Sara Abad “se as entrevistas adoitan pórte nervioso, podes practicar algunhas preguntas e respostas básicas antes de ir á entrevista. Isto axudarache a te sentires máis seguro”. De feito, convén prepararse para calquera pregunta, pois algunhas formulacións poden ser moi estrañas, pero son reais. Preguntas como actitudes suicidas, asasinas ou psicópatas.

Consello 8: puntualidade

Sara Abad apunta que a puntualidade é moi importante. “Non é preciso que vaias á entrevista con excesiva antelación, pero prevé que algúns factores que non están baixo o teu control (atascos, incidencias no transporte público, etc.) poden facer que chegues tarde e débelos ter en conta”.

Consello 9: móstrate motivado

“Unha das razóns principais para non contratar alguén é porque na entrevista o candidato apenas sorriu e non houbo unha conexión entre entrevistador e entrevistado”, asegura Sánchez. Neste sentido, mostrar unha actitude positiva e motivada é clave ante o recrutador.

Consello 10: escoita activa e respostas concisas

Nunha situación de nervios como é unha entrevista de traballo, ás veces, é complicado manter a atención en todo momento. É importante ir relaxado e concentrado para evitar que a nosa mente comece a divagar. Sara Abad resúmeo da seguinte forma: “escoita atentamente o teu entrevistador e responde as preguntas de forma clara e concisa. Os nervios pódennos facer unha mala faena e impedir que logremos responder as preguntas que nos formulan”.

Consello 11: a túa linguaxe corporal di moito de ti

A linguaxe non verbal dá case tanta información como a verbal. De feito, cando non falamos tamén comunicamos a través dos nosos movementos e xestos, posiblemente sen sermos conscientes de todo. No que non hai que caer, en todo caso, é en contradicións: por veces afirmamos algo verbalmente que non se corresponde co que transmitimos con xestos ou movementos, quedando claro que non estamos sendo completamente sinceros. Sara Abad, do BBVA, insiste nos seguintes consellos: “mantén a túa postura recta, non cruces os brazos e xesticula o necesario para reforzar os teus argumentos”.