Depósito combinado fondos

NIVEL DE RISCO
1/6

Este número é indicativo do risco do produto, sendo 1/6 indicativo de menor risco e 6/6 de maior risco.

Este indicador de risco refírese exclusivamente ao depósito. O fondo de investimento combinado ten o seu propio nivel de risco que pode ser consultado no DFI.

O BBVA está adherido ao Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. A cantidade máxima por persoa garantida pola totalidade de depósitos constituídos no BBVA, é de 100.000 €.

O reembolso, rescate ou a devolución anticipada dunha parte ou de todo o principal investido están suxeitos a comisións ou penalizacións.

Soluciona as túas dúbidas