Axudas ao alugueiro de vivenda habitual por COVID-19

Desde o BBVA axudamos a reducir o impacto do coronavirus

No Consello de Ministros do 31/03 acordáronse medidas dirixidas ao apoio na xestión do alugueiro de vivenda habitual a persoas en situación de vulnerabilidade sobrevida como consecuencia da crise da COVID 19. Estas medidas foron recollidas no RDL 11/2020 e fan referencia aos procedementos de desafiuzamentos, á prórroga dos contratos e á moratoria da renda de alugueiro.

 

En que consistiron as axudas ao alugueiro?

  • Para prorrogar o contrato de alugueiro, podíase solicitar se eras ti a persoa afectada, a vivenda era de uso habitual e o teu contrato vencía no período comprendido entre 2 de abril de 2020 e 30 de setembro de 2020. 

En caso de dereito á prórroga, o teu contrato ampliábase por un período de ata 6 meses. 

  • Para adiar o pagamento da mensualidade de alugueiro, ata 30 de setembro de 2020 podíase solicitar unha moratoria se eras ti a persoa afectada e a vivenda era de uso habitual. 

En caso de dereito á moratoria no pagamento do alugueiro, podíase aplicar por un prazo máximo de 4 meses. 

  • En ambos os casos, debíase acreditar a situación de vulnerabilidade sobrevida en consecuencia da crise pola COVID-19, indicar que estaba inmerso nun ERTE ou en situación de desemprego e xustificar uns ingresos inferiores a 3 veces o IPREM. 

A renda de alugueiro e os gastos derivados debían superar o 35 % dos ingresos netos da unidade familiar.

 

Prazos e normativa

O prazo para ambas as axudas finalizou o día 30 de setembro de 2020.

Estas medidas están recollidas no RDL 11/2020.