Solicitude de moratoria para o sector de transportes

Desde o BBVA podemos axudar a reducir o impacto do coronavirus

No pasado 7 de xullo publicouse o Real decreto-lei 26/2020, que inclúe a moratoria para o sector transportes.

Se es autónomo ou empresa, se te dedicas ao transporte de mercadorías ou pasaxeiros e o teu negocio ten un contrato de préstamo, leasing ou renting co BBVA vinculado a un vehículo de máis de 3,5 toneladas de MMA, podes solicitar un adiamento de ata 6 meses do pagamento de amortización. Durante ese tempo, só pagarías a parte da cota que corresponde a xuros.

Ao aplicar a moratoria, podes estender o prazo de vencemento tantos meses como adíes o pagamento. Tamén podes manter o prazo orixinal e axustar o importe das cotas para compensar os meses nos que non pagarías.

 

Requisitos que hai que cumprir para ser beneficiario da moratoria

  • Ser autónomo ou empresa con domicilio fiscal e social en España.
  • Exercer a actividade en España.
  • Sufrir unha redución de ingresos ou facturación entre marzo e maio de polo menos un 40 % de media con respecto aos mesmos meses de 2019.
  • Dedicarse ao transporte discrecional de pasaxeiros ou mercadorías (considérase transporte discrecional aquel que non se rexe por un itinerario, calendario ou horario preestablecido).
  • Dispor dun contrato de préstamo, leasing ou renting co BBVA (en vigor desde antes de 9 de xullo de 2020) para o financiamento dun vehículo dedicado ao transporte de persoas ou mercadorías de máis de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada.

 

Como realizar a solicitude?

As solicitudes xestiónanse nas oficinas. Por iso, o primeiro paso é contactares co teu xestor ou coa túa oficina máis próxima —tes o número no buscador de oficinas— para que che indiquen os pasos que debes seguir.
Podías solicitala ata 30 de marzo de 2021.