Medidas económicas pola COVID-19

Axudas proporcionadas polo Goberno durante a crise da COVID-19 para paliar os seus efectos económicos.

En que consistiron as axudas económicas?

Un paquete de medidas para loitar contra o impacto social e económico do coronavirus.

Estas medidas foron incluídas nun novo real decreto-lei coa descrición do alcance da moratoria das hipotecas e dos préstamos. Tamén inclúe as opcións de rescate que se aprobaron para plans de pensións e EPSV.

A continuación explicámosche detalladamente estas axudas.

Infórmate sobre as diferentes medidas económicas