Análise dos mercados

O BBVA mantente ao día da actualidade económica cando máis o necesitas para apoiarte nas túas decisións financeiras

 • Enrique Marazuela, director de investimentos da Banca Privada do BBVA, e Roberto Herranz, responsable de mercados da Banca Privada do BBVA, analizan o impacto do coronavirus na economía.
 • Enrique Marazuela, director de investimentos da Banca Privada do BBVA, e Rafael Doménech, responsable de análise económica de BBVA Research, analizan o impacto do coronavirus na economía.
 • Enrique Marazuela, director de investimentos da Banca Privada do BBVA, analiza o impacto e as consecuencias do coronavirus na economía.
 • Enrique Marazuela, director de investimentos da Banca Privada do BBVA, e Rafael Doménech, responsable de análise económica de BBVA Research, analizan o impacto do coronavirus na economía.
 • Enrique Marazuela, director de investimentos da Banca Privada do BBVA, analiza o impacto e as consecuencias do coronavirus na economía.
 • Enrique Marazuela, director de investimentos da Banca Privada do BBVA, analiza o impacto e as consecuencias do coronavirus na economía.
 • Enrique Marazuela, director de investimentos da Banca Privada do BBVA, analiza o impacto e as consecuencias do coronavirus na economía.
 • Enrique Marazuela, director de investimentos da Banca Privada do BBVA, e Rafael Doménech, responsable de análise económica de BBVA Research, analizan o impacto do coronavirus na economía.
 • Enrique Marazuela, director de investimentos da Banca Privada do BBVA, analiza o impacto e as consecuencias do coronavirus na economía.
 • Enrique Marazuela, director de investimentos da Banca Privada do BBVA, e Álvaro Manteca, responsable de estratexia da Banca Privada do BBVA, analizan o impacto do coronavirus na economía.
 • Enrique Marazuela, director de investimentos da Banca Privada do BBVA, analiza o impacto e as consecuencias do coronavirus na economía.
 • Enrique Marazuela, director de investimentos da Banca Privada do BBVA, e Rafael Doménech, responsable de análise económica de BBVA Research, analizan o impacto do coronavirus na economía.

Advertencia legal

Os contidos desta sección teñen fins informativos e non constitúen a prestación de ningún tipo de servizo de investimento ou auxiliar e, en particular, non constitúen unha recomendación xeneralizada nin asesoramento financeiro de ningún tipo. Tampouco son unha oferta nin convite para a venda ou compra de produtos ou servizos financeiros. As opinións, predicións ou recomendacións que conteñen sono na data de cada contido. 

Os contidos poden non ser adecuados para os investidores por razón da súa situación financeira ou obxectivos de investimento e en ningún caso se está prestando asesoramento xurídico nin fiscal. Recoméndase aos investidores que obteñan asesoramento específico e especializado dos seus asesores. Algúns produtos ou servizos son presentados como exemplo, polo que pode que non haxa posibilidade de seren ofrecidos. Estes contidos baséanse en información de fontes consideradas como fidedignas pero o BBVA non pode dar garantía sobre a súa exactitude ou integridade. Os servizos, produtos e prezos dos contidos poden sufrir modificacións ou cambiar sen aviso previo. As alusións a rendibilidades pasadas non presupoñen, predispoñen ou condicionan rendibilidades futuras.

O BBVA ou algunha entidade do seu grupo poden ter unha posición directa ou indirecta, en calquera dos valores obxecto destes contidos, ou poden negociar por conta propia ou allea ou prestar servizos de asesoramento ao emisor dos valores mencionados ou a compañías vinculadas a este ou ter outros intereses.