Lembre que xa ten á súa disposición un banqueiro privado

Como cliente da Banca privada do BBVA, xa ten á súa disposición un banqueiro privado para asesoralo/a e xestionar as súas finanzas.

Consulte os datos de contacto do seu banqueiro privado desde a súa posición global.
Consulte os datos de contacto do seu banqueiro privado desde a súa posición global.

Xestión personalizada

  • O noso modelo de xestión do patrimonio adáptase ás necesidades e metas de cada cliente, segundo o seu perfil investidor.

    Da man do seu banqueiro privado do BBVA, contará coa experiencia en análises de BBVA Research; con toda a oferta de Quality Funds na selección dos mellores fondos internacionais; coa de BBVA Asset Management na xestión de fondos nacionais, así como da área de Corporate & Investment Banking na creación de produtos á súa medida.