Controla as túas ordes permanentes co simulador de pagamentos

Descubre como usar o simulador de pagamentos para controlar os teus gastos e o calendario de cada transferencia.

Explicámosche como utilizar unha útil ferramenta que encontrarás na operativa de “ordes permanentes”. Co simulador de pagamentos controlarás o teu gasto e o calendario de cada transferencia.

Coa operativa de realizar transferencias poderás acceder ao simulador de pagamentos, unha ferramenta de axuda que che servirá para: 

 

  • Simular o total e o importe dos pagamentos que se van realizar: para facer isto represéntanse datas aproximadas de pagamento e unicamente se ven os pagamentos comprendidos entre o ano actual e o seguinte. Tes que ter en conta que os sistemas de pagamento e liquidación de cada entidade son distintos, polo que os pagamentos establecidos entre diferentes entidades variarán en función do calendario de días hábiles de cada unha.
  • Visualizar a data aproximada de pagamento e os días inhábiles, xa que nos días festivos non se realizan pagamentos. 
     

Ademais destas utilidades, o simulador de pagamentos inclúe as seguintes opcións: 

  • Vista “Calendario”: mostra os días e os meses do ano e marca en azul os días de transmisión da transferencia e en vermello os días inhábiles.
  • Vista “Pagamentos”: consiste nunha táboa coa información relativa ao mes, o ano, o importe, o número de pagamentos mensuais e o día aproximado de realizar o pagamento. 
  • Editar pagamentos: con esta opción poderás editar os datos sobre os pagamentos que se van realizar.